Detaljhandeln utvecklades svagt. Arkivbild. Foto:

Svag utveckling för detaljhandeln

Ekonomi

Detaljhandeln utvecklades svagare än beräknat under juli månad enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Den kalenderkorrigerade försäljningsvolymen minskade med 1,2 procent i juli jämfört med samma månad 2017. Enligt Reuters sammanställning förutspåddes i stället ett lyft på 0,5 procent.

Dagligvaruhandeln ökade med 0,8 procent medan sällanköpsvaruhandeln minskade med 2,8 procent.