Hittills är de ekonomiska effekterna av handelskonflikten mellan USA och Kina begränsade, enligt Handelsbankens konjunkturrapport. Arkivbild. Foto:

Rapport: Tillväxtfesten i världen slutar i år

Ekonomi

Den feberheta världskonjunkturen slår i taket i år. Därefter sjunker temperaturen globalt när tillväxten i USA fryser under 2019, enligt Handelsbankens senaste konjunkturrapport.

Med start nästa år lämnar världssamfundet år av kraftig tillväxt bakom sig. En global avmattning står för dörren och den tidigare samspelta tillväxten i världen glider isär, enligt Handelsbankens rapport.

Medan euroområdet står och väger bromsar superekonomierna USA och Kina in. För andra marknader innebär den allt starkare dollarn och stigande räntor tuffare tider framöver.

Geopolitiska risker dominerar

Trots ett höjt tonläge i handelskonflikten mellan de ovannämnda länderna är konsekvenserna av tullkriget svåröverskådliga, enligt rapportmakarna. Om ett fullskaligt handelskrig bryter ut har dock Sverige och dess nordiska grannar mycket att förlora.

"De nordiska länderna är i hög grad beroende av utvecklingen i omvärlden, och inte minst i fordonsindustrin som har följt utvecklingen med oro", skriver Handelsbanken.

Den livsviktiga exportnäringen i Sverige har ännu inte tagit stryk av handelsdispyten, enligt konjunkturrapporten. Däremot har sektorn sett svagare orderingång, vilket tillskrivs en mer dämpad marknad i euroområdet.

Höstens val

Även om det snart stundande riksdagsvalet inte väntas ha några större effekter på finansmarknaderna eller på den svenska ekonomin i närtid kan en ny svag regering innebära konsekvenser på längre sikt, enligt rapporten.

"Vi bedömer att det blir en minoritetsregering, med ett svagt och osäkert regeringsunderlag".

Tillväxt revideras upp

Det finns dock ljusningar. Hushållskonsumtionen klättrar och bostadspriserna har stabiliserats. Sammantaget räknar Handelsbanken upp BNP-tillväxten i Sverige fram till 2020.

Vad gäller svensk penningpolitik räknar Handelsbanken med långsamma räntehöjningar med start i vinter. Om två år spås en styrränta om 0,5 procent.

Fakta: Handelsbankens konjunkturrapport

Handelsbanken reviderar upp Sveriges BNP-tillväxt de kommande två åren.

Under 2018 väntas BNP öka med 3,1 procent, jämfört med 2,9 procent enligt en tidigare prognos.

Nästa år räknar Handelsbanken med en tillväxt på 1,8 procent i stället för tidigare 1,6 procent. Och under 2020 väntas BNP landa på 1,7 procent, vilket är 0,1 procentenheter högre än vad man först beräknat.

Svensk inflation, enligt måttet KPIF, förväntas hamna över Riksbankens mål, 2,1 procent under 2018. Därefter förblir prisökningarna på 2 procent fram till och med 2020, enligt konjunkturrapporten.

Arbetslösheten revideras ned från 6,3 till 6,1 procent under 2018, vilket den även förblir på under nästa år. Vid 2020 har arbetslösheten i Sverige stigit till 6,3 procent, skriver banken i rapporten.

Källa: Handelsbanken