Barn som utnyttjas i sexhandel och annan ljusskygg verksamhet är ett stort problem världen över. Arkivbild från The Refuge, ett boende i Texas för flickor som räddats ur sexhandel. Foto:

Nya larm om brittisk barnhandel

Storbritannien

Det räcker inte att döma smugglare, man måste bättre förebygga utnyttjande av barn. Det larmar organisationer som kartlagt Storbritanniens arbete mot att barn exploateras i bland annat knark- och sexhandel.

I landet hittades förra året 2 118 barn som misstänks ha utsatts för människohandel – en uppgång med hela 66 procent jämfört med 2016.

Även upptäckta barn skyddas enligt kartläggningen dåligt, och riskerar att åter hamna i smugglarnas händer.