Argentinas finansminister Nicolas Dujovne berättar om nya åtstramningsplaner. Foto:

Nya krisåtgärder på gång i Argentina

Ekonomi

Argentinas president Mauricio Macri flaggar för krisåtgärder. Budgetunderskottet måste ned och ekonomin stabiliseras, är motivet.

— Vi måste ta oss an ett fundamentalt problem: att inte spendera mer än vad vi har, att vidta åtgärder för att balansera statsfinanserna, säger han i ett tv-sänt tal.

Den offentliga sektorn ska effektiviseras och så vill Mauricio Macri att Argentinas exportföretag bidrar mer till statens intäkter. Exportföretagen tillhör vinnarna på den dramatiska kollapsen för landets valuta, peson, på omkring 50 procent sedan årsskiftet.

En exportskatt är ingen bra skatt, förklarar presidenten i tv-sändningen, men så tillägger han att det just nu råder ett nödläge.

Detaljer om vilka åtgärder som planeras väntas från Argentinas finansminister Nicolas Dujovne senare på måndagen.

Uttalandet görs sedan Argentinas jordbruksdepartement kungjort att det har fattats ett beslut om att ändra exportskatten på jordbruksprodukter från Argentina.

Argentina är världens största exportör av sojamjöl och sojaolja och tillhör de största exportörerna av majs, vete och sojabönor.

Fakta: Inflations- och valutakris

Argentina är inne i en djup kris med skenande inflation och valutakollaps.

Landets valuta, peson, har tappat drygt 50 procent av sitt värde hittills i år och inflationen uppmättes i juli till 31 procent.

Peson rasade med 16 procent när president Mauricio Macri i förra veckan förklarat att han bett Internationella valutafonden (IMF) att tidigarelägga utbetalningar av nödlån till det krisdrabbade landet.

Möten med IMF i Washington är planerade under veckan för att göra upp om en ny utbetalningsplan av lånen i IMF:s stödprogram, som har en total ram för nödlån på 50 miljarder dollar. Argentina fick en första utbetalning av nödlån på 15 miljarder dollar i juni. Lånen är villkorade av att Argentinas regering vidtar omstridda åtstramningar.

För att trycka ned inflationen beslöt Argentinas centralbank förra veckan att oväntat höja styrräntan till 60 procent, mot den tidigare redan höga nivån på 45 procent.

Källor: Reuters, The Wall Street Journal