• Åklagaren Kristian Kirk Petersen intervjuas av journalister på väg till Østre landsret i Köpenhamn. Foto:
  • Försvarsadvokat Betina Hald Engmark på väg till Østre landsret i Köpenhamn. Foto:
  • Morddömde Peter Madsens försvarsadvokat Betina Hald Engmark. Foto:
  • Morddömde ubåtsbyggaren Peter Madsen i Østre Landsret har överklagat livstidsstraffet från byretten, motsvarande tingsrätten. Foto:
  • På onsdagen börjar förhandlingen mot morddömde ubåtsbyggaren Peter Madsen i Østre Landsret. Foto:
1/

Åklagare om ubåtsfallet: Detaljerna nödvändiga

Ubåtsfallet

Hovrättsrättegången om mordet på Kim Wall har inletts.

Enligt åklagaren kommer detaljerna som skakade åhörarna i tingsrätten åter att tas upp – inte för att döma Peter Madsen, utan för att bedöma om det var rätt att ge honom lagens strängaste straff: Livstids fängelse.

Håret var kortklippt och den morddömde Peter Madsen var iklädd mörk kavaj, precis som under förhandlingen i byretten, när han tog plats vid sidan av försvarsadvokat Betina Hald Engmark i Østre landsret i Köpenhamn.

På väg in i sal 1 log ubåtsbyggaren – som vill få livstidsstraffet mildrat – mot tre personer som satt på anhörigbänken bakom honom. Snett emot Madsen satt den svenska journalisten Kim Walls föräldrar, hand i hand. Madsen tittade mot åklagaren Kristian Kirk Petersen, eller åt sidan mot domarnas håll, när delar av åtalet och tingsrättsdomen lästes upp.

Straffet var det enda som överklagas i fallet åklagaren sade "saknar motstycke i dansk rättshistoria".

— Vi har inte samlats här för att avgöra om Peter Madsen är skyldig i åtalet som väcktes mot honom. För det är han, sade åklagaren Kristian Kirk Petersen och hänvisade till byrettens fällande dom i målet.

Och han poängterade att det inte bara blir en uppläsning av dokumentation i det här målet, utan att många av de obehagliga detaljerna åter kommer att visas upp. Att visa delar av utredningen är väsentligt för att rätten ska förstå brottets grova karaktär, enligt Kirk Petersen.

— Det är inte ett uttryck för att åklagarna vill spekulera i det rysliga. Detaljerna är inte nödvändiga för att döma Madsen, utan för att bedöma hur lång tid han ska sitta i fängelse.

Visar filmer och bilder

Åklagaren visade en del bevis på storskärm, men skärmen släcktes flera gånger för folk på åhörarbänkarna när obehagliga filmer och bilder visades.

När försvarsadvokat Betina Hald Engmark senare fick ordet hade hon synpunkter på att delar av åklagarens framläggning inte var objektiv och hon bad rätten att bortse från det som inte är relevant för straffutmätningen.

Köpenhamns byret motiverade den stränga påföljden med att Madsen gjort sig skyldig till ett cyniskt och planerat sexuellt övergrepp och mord av en särskilt brutal karaktär på en slumpmässigt vald kvinna – som i sitt yrke som journalist tackat ja till en ubåtsfärd.

Nu kan det bli aktuellt med antingen ett tidsbestämt straff, livstids fängelse eller förvaring. Det sistnämnda är ett tidsobestämt straff som Danmarks rättsliga råd bedömer att Madsen kan dömas till eftersom han betraktas så pass farlig.

Inget erkännande

Att endast överklaga påföljden ska inte ses som ett erkännande från Madsens sida, betonade Betina Hald Engmark i samband med överklagandet i maj. Hon sade att Madsen inte orkade "kämpa mer", att han saknade energi för det.

Advokaten Mette Grith Stage har följt ubåtsfallet på distans och hon tog via medier del av Madsens motivering kring överklagandet.

— Normalt handlar det ju inte bara om att man inte orkar mer, utan för att försvarsadvokaten också bedömer att det inte finns så mycket mer att göra. Att det är en uppförsbacke, och då kan det vara ganska förnuftigt att i stället lägga kraft och fullt fokus på att få rätt påföljd, säger hon till TT.

Kön ringlade lång när ubåtsfallet hade sin gång i tingsrätten, men nu har intresset från allmänhet och medier svalnat betydligt. Medier från främst Sverige och Danmark är på plats för att bevaka den tre dagar långa rättegången – men inte alls i samma omfattning som under vinterns brutala och utdragna förhandling.

Fakta: Därför fälldes Madsen

Köpenhamns byret hänvisade till en lång räcka med omständigheter när Peter Madsen dömdes till livstids fängelse för bland annat mord, sexualbrott under särskilt försvårande omständigheter och brott mot griftefriden. Madsen har själv påstått att en olycka ombord på ubåten ligger bakom Walls död. Här är några av de besvärande omständigheter som tingsrätten lyfter fram i domen:

•Madsens skiftande förklaringar.

•Internetsökningar visar att Madsen var intresserad av grovt våld mot kvinnor.

•Verktyg som använts vid styckningen togs till ubåten före avfärd och Madsen har inte gett en trovärdig till förklaring till varför.

•Madsens förklaring att han ville skona anhöriga och därför ljugit anses inte vara trovärdig eftersom han styckat den döda.

•Olycksförklaringen bedöms som icke trovärdig.

•Rätten konstaterar att vissa skador uppkommit vid dödsögonblicket eller kort efter.

•Kim Wall har bundits fast med spännband.

Byretten motiverar påföljden med att det är fråga om ett cyniskt och planerat sexuellt övergrepp och mord av en särskilt brutal karaktär på en slumpmässigt vald kvinna, som i sitt yrke som journalist tackat ja till en ubåtsfärd.