Institutt for Energiteknikk i Halden drivet kärnkraftreaktorn som står inne i ett bergrum. Nu ska den läggas ner. Foto:

Norge stänger kärnkraftverket i Halden

Miljö

Den norska kärnkraftreaktorn i Halden, tre mil från Strömstad, stängs. Avfallet ska tas omhand och reaktorn monteras ner. Beslutet fattades av Styrelsen vid Institutt for Energiteknikk (IEF) i onsdags, skriver norska Aftonposten. Stängningen beräknas kosta en miljard norska kronor och ta över tio år.

Norge har ingen kommersiell kärnkraft utan det handlar om en forskningsreaktor som togs i drift 1959. Reaktorn har varit ur drift sedan i mars på grund av en trasig säkerhetsventil och den krävde stora investeringar för att fortsättningsvis klara kraven för förnyad konsession. Efter stängningen har Norge kvar en forskningsreaktor i Kjeller, strax utanför Oslo.

Det norska Stålevernet, Norges motsvarighet till Strålsäkerhetsmyndigheten, talar om att kärnavfallet kan mellanlagras i Frankrike, Sverige eller Norge, men att slutförvaringen troligen blir i Norge.