Nio av tio olyckor där en cyklist omkommer, kan undvikas, enligt en ny studie. Arkivbild. Foto:

Nästan alla olyckor med cykel kan undvikas

Olyckor

Med några få, enkla insatser hade 9 av 10 dödsolyckor med cyklister kunnat få mindre allvarlig utgång, eller kanske inte inträffat alls.

— Det betyder att det finns något man kan göra, säger Anders Kullgren, forskningschef för Folksam.

När alltfler tar cykeln till jobbet ökar också antalet cykelolyckor. Det visade nyligen en genomgång av statistiken över skadade från Stockholms olika sjukhus. Nu visar en annan studie att nästan alla allvarliga olyckor som sker där cyklister avlider, i princip hade kunnat undvikas. Och det med bara några få, relativt enkla, insatser.

I en analys av alla dödsolyckor som skett med cykel mellan åren 2006 och 2017 drar försäkringsbolaget Folksam slutsatsen att så många som nio av tio dödsfall skedde under omständigheter som hade kunnat förutses och då åtgärdats. Det handlar om enkla förebyggande insatser som hjälm, särskilda cykelbanor som skiljer motortrafik och cykeltrafik åt och bilar med automatisk inbromsning och styrning. Hade dessa varit på plats skulle statistiken se radikalt annorlunda ut, enligt analysen.

"Ett bra resultat"

Hur konstigt det än kan låta, var det ett bra resultat, anser Anders Kullgren, som gjort studien.

— Om det varit så att vi kunnat förebygga bara 10 procent då hade det inte varit bra. Då hade nya åtgärder fått hittas. Men med redan känd teknik i dag kan vi komma långt. Så det här är hoppfullt. Det betyder att det finns något att göra, säger han.

I nästan hälften av fallen visade det sig att cyklisten inte haft cykelhjälm. Huvudskador är också den vanligaste orsaken till att cyklister dör i olyckor. De flesta, eller två av tre, av dödsolyckorna har skett i tätbebyggt område.

Den vanligaste situationen beskrivs som då en cyklist blir överkörd av ett tungt fordon och då ofta i en korsning där fordonet ska svänga höger. Om fler har bil med automatiskt bromssystem skulle fler olyckor kunna undvikas.

Cyklister kan upptäckas

— Cyklisterna gör ju misstag också. Men det hjälper inte hur mycket man säger åt cyklister att vara uppmärksamma. Men sådana här automatiska system fungerar. Så det finns saker att göra, säger han.

Fakta: Cykelolyckor

2016 blev 3 200 personer inskrivna på sjukhus efter en cykelolycka. 2001 var de 3 600. Om akutbesök räknades in, hade antalet ökat.

2016 skadades drygt 300 personer i krockar mellan cyklister och fotgängare. 2006 var antalet drygt 200.

Under första halvåret 2018 ökade antalet cykelolyckor som krävde en vårdkontakt i Stockholms län med 17 procent jämfört med samma period 2017.

Källa: Socialstyrelsen, SLL.

Fakta: Dödsolyckor med cykel

9 procent av dödsolyckorna hos cyklister mellan år 2005 och 2015 var motorfordonsolyckor, 25 procent var singelolyckor och 6 procent av dödsfallen var "övriga cykelolyckor".

I 68 procent av fallen var cyklisten som avled en man. Män över 40 år var starkt överrepresenterade (60 procent av alla som dog i olyckorna var en man äldre än 40 år)

De flesta olyckor inträffade under vår och höst.

Antal cyklister dödade i trafiken:

2017: 26

2016: 22

2015: 17

2014: 33

2013: 15

Källor: Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), STRADA Transportstyrelsen.