Svenska Jas Gripen-plan deltar i en stor flygvapenövning med Finland, Estland, England och Frankrike i år (Arkivbild) Foto:

M vill se stegvis utbyggnad av försvaret

politik

Moderaterna vill bland annat satsa på fler stridsflygplan, ubåtar, ytstridsfartyg och värnpliktiga fram till 2030.

— Förhoppningsvis blir det ett vasst, effektivt och ändamålsenligt försvar, säger partiets försvarspolitiske talesperson Hans Wallmark.

Moderaterna har sedan tidigare föreslagit 18 miljarder extra till försvaret sammanlagt för 2019-2021. På längre sikt är dock ambitionen att dubbla försvarsbudgeten till två procent av BNP.

Nu presenterar partiet en plan för hur försvaret stegvis ska byggas upp till den nivån. Wallmark betonar dock att det viktigaste just nu är se till att få det försvar riksdagen beslutade om 2015 på plats till 2020.

Fler plan

— Men parallellt med detta måste vi också börja planera och beställa materiel för ökad försvarsförmåga, säger han.

Moderaterna föreslår att man inom nuvarande försvarsperiod, fram till och med 2020, påbörjar anskaffning av nästa generations ytstridsfartyg. Partiet förslår även att i närtid ta beslut om att försvaret ska behålla ett antal av den äldre Jas Gripenmodellen C/D längre än planerat.

Beslut finns om att köpa 60 nya Jas Gripen modell E, men Moderaterna bedömer att det behövs fler och vill att Försvarsmakten gör en ny behovsanalys.

— På flygsidan handlar det om att ha omkring hundra Jasplan även när vi går över till de nya versionerna, säger Wallmark

Fler värnpliktiga

Mellan 2021 och 2025 vill Moderaterna till exempel börja införandet av en tredje armébrigad i Skåne, anskaffa robotluftvärn till korvetterna, se till att artilleriet har 48 Archerpjäser som kan användas och att hemvärnet ska ha fyllt sina 25 000 befattningar och blivit en egen försvarsgren.

Mellan 2026 och 2030 vill Moderaterna bland annat att 8 000 värnpliktiga utbildas per år, att antalet ubåtar utökas från fem till sju, att antalet stridsfartyg utökas och att artilleriet förstärks ytterligare, till exempel med raketartilleri.

Fakta: Moderaternas tidtabell för försvaret

2018-2020

Bland annat skapa ett totalförsvarsdepartement, inrätta en förstärkt central funktion för cybersäkerhet, utöka incitament för att rekrytera och behålla personal och besluta om att behålla Jas Gripen C/D plan.

2021-2025

Bland annat utöka antalet värnpliktiga, införa en tredje armébrigad i Skåne, anskaffa alla 48 Archerartilleripjäser, ytterligare ett amfibieförband i Göteborg, robotluftvärn till korvettsystemet, förstärka militär närvaro på Gotland, luftvärns- och pansarvärnsförmåga till hemvärnet, inrätta cybercentrum hos Försvarsmakten och halvtidsmodifiera ytterligare en ubåt så att det finns fem.

2026-2030

Bland annat utbilda 8 000 värnpliktiga per år, försvarsetablering i södra Norrland, ytterligare förstärkning av artilleriet, två nya ubåtar, fler ytstridsfartyg och 30 000 hemvärnssoldater.

Källa: Moderaterna