En buss som drivs av rapsolja. Arkivbild. Foto:

Minskad försäljning av biodrivmedel

Ekonomi

Försäljningen av biodrivmedel sjönk med 7 procent under första halvåret i år, jämfört med motsvarande period i fjol. Till och med juni såldes runt 778 800 kubikmeter biodrivmedel, enligt preliminära siffror från Svenska Petroleum- och Biodrivmedelinstitutet.

”Det är med oro vi ser att användningen av biodrivmedel sjunker. Vi har länge påtalat vikten av tillgång på biodrivmedel både i ett kort och längre perspektiv. För att nå klimatmålen behöver vi både öka importen och den svenska produktionen", skriver institutets vd Ulf Svahn i ett pressmeddelande.