Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor vill se över abortlagen. Foto:

KD vill se över sänkt abortgräns

Hälsa

Kristdemokraternas Ebba Busch Thor anser att det behövs "säkerhetsmarginaler" så att aborter inte kan göras så sent att fostret skulle kunna överleva utanför livmodern. I praktiken kan det innebära att abortgränsen sänks. Men Liberalerna säger: Nej!

Det är i tidningen Dagen som Ebba Busch Thor skriver om de sena aborter, till och med vecka 22, som Socialstyrelsens rättsliga råd tillåter under vissa omständigheter:

"Det får inte finnas någon som helst risk att aborter förekommer samtidigt som ett foster kan överleva utanför livmodern och därför behövs säkerhetsmarginaler."

Olika syn

— Som det är i dag överlappar tidpunkten för när sena aborter tillåts och när ett foster kan överleva utanför livmodern och så får det inte vara, säger Ebba Busch Thor till TT.

Socialstyrelsen anser att en sen abort ska vara avslutad allra senast när fostret är 21 veckor och sex dagar gammalt. Läkarna, däremot, tycker olika. Vissa, oftast gynekologer, anser att aborten kan inledas senast denna dag, vilket i sällsynta fall kan få till följd att det aborterade fostret stöts ut efter att abortgränsen passerats. Andra, vanligtvis barnläkare, anser att aborten ska vara avslutad 21 + 6.

Men om aborten ska vara avslutad vecka 21 + 6 innebär det att dagens gräns måste sänkas, något som enligt gynekologerna skulle inskränka aborträtten.

För att nå en samsyn har gynekologer och förlossningsläkare bildat en arbetsgrupp.

— Men om de inte lyckas med att hitta en praxis är vi beredda att se över lagen så att syftet med lagen såsom den var tänkt från början upprätthålls, säger Ebba Busch Thor.

Sänker gränsen

Till saken hör att det i abortlagen inte finns någon övre abortgräns uttryckt i veckor och dagar. Där står bara att en abort inte får ske om fostret kan anses vara livsdugligt, vilket av praxis satts till 21 + 6. Därför vill Ebba Busch Thor inte köpa argumentet att hon och hennes parti är beredda att sänka abortgränsen.

TT: Men i praktiken blir det ju så, eller?

— Det här innebär att tidpunkten för när Socialstyrelsen tillåter sena aborter inte kommer att vara lika långtgående som i dag, säger Ebba Busch Thor.

Anna Starbrink, landstingsråd för Liberalerna i Stockholm och ordförande i partiets välfärdskommission, reagerar starkt på utspelet.

— I praktiken innebär det här att gränsen sänks och att det blir svårare för kvinnor under de här omständigheterna, där fostret ofta är svårt sjukt, att få abort och så får det naturligtvis inte vara. Det säger vi bestämt nej till. Det här är inget som vi politiker ska detaljstyra kring, säger Anna Starbrink till TT.

Fakta: Fri abort till vecka 18

I Sverige gäller fri abort fram till och med graviditetens 18:e vecka. Efter det måste det finnas särskilda skäl till att göra abort.

Rättsliga rådet vid Socialstyrelsen bestämmer om sådana finns.

Oftast handlar det om fosterskador, men det kan även röra moderns ålder, psykiska problem eller missbruksproblem.

Sista dagen för abort är 21 veckor och sex dagar. Efter det anser man att fostret kan klara sig utanför moderns kropp.

De senaste åren har antalet aborter i Sverige legat på cirka 38 000. Omkring 94 procent sker före vecka 12.

Under 2015 gjordes 142 av aborterna under vecka 21.

Det händer att rättsliga rådet ger tillstånd till aborter även efter vecka 21, men då måste graviditeten utgöra en fara för kvinnans liv och hälsa.

Fakta: SVT, Socialstyrelsen

Mest delat denna vecka