Tillväxttakten i hushållsutlåningen backar, enligt siffror från SCB. Arkivbild. Foto:

Hushållens lån växer långsammare

Ekonomi

De svenska hushållens lån hade i juli en årlig tillväxttakt på 6,2 procent. Det är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med juni, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Ett år tidigare var tillväxttakten 6,9 procent.

Sammanlagt uppgick hushållens lån i juli till 3 927 miljarder kronor. Det är en ökning med 10 miljarder jämfört med juni och en ökning med 225 miljarder jämfört med juli 2017.

Hushållens bostadslån uppgick i juli till totalt 3 216 miljarder kronor, en ökning med 9 miljarder jämfört med månaden före och en ökning med 190 miljarder jämfört med motsvarande månad i fjol.

Statistiken gäller hushållens lån hos banker och andra så kallade monetära finansinstitut (MFI).