Bostadsbyggandet ökade med 14 procent i fjol. Arkivbild. Foto:

Örebro toppar byggligan

Ekonomi

Bostadsbyggandet nådde i fjol den högsta takten sedan 1992. Men det byggs fortfarande för lite och fel sorts bostäder på många håll.

Det byggs fortsatt mest i Örebro och Uppsala och minst i Västernorrland, räknat per invånare.

I fjol färdigställdes 48 227 bostadslägenheter i nybyggda hus. Det är en ökning med 14 procent jämfört med 2016 och den högsta byggtakten på 25 år, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Men trots det:

— Det byggs fortfarande för lite i förhållande till befolkningstillväxten, säger Hans-Åke Palmgren, expert på Boverket.

Det skulle behöva byggas 80 000 bostäder per år de närmaste åren för att klara befolkningstillväxten, enligt Boverket.

Tveksam prognos

Myndighetens prognos ligger på byggstart av 60 000 bostäder i år – prognoser som till stor del bygger på att bostadsrättsmarknaden håller ångan uppe. Och det är en marknad som har svajat betänkligt under vintern.

— Året har börjat svagt med låga försäljningssiffror för nyproduktion av bostadsrätter under första kvartalet. Samtidigt har priserna på andrahandsmarknaden varit ganska stabila sedan årsskiftet. De närmaste kvartalen får visa hur efterfrågan på nyproduktion utvecklas, säger Palmgren.

Ytterligare en aspekt är att det byggs rätts sorts bostäder. Och det är högst tveksamt.

— Det är uppenbart så att det byggts för mycket dyra lägenheter, framför allt på bostadsrättssidan. Det gäller inte alla, det finns många aktörer som byggt billigare bostäder, säger Palmgren.

Hälften hyresrätter

Ovanpå nybyggena gav ombyggnationer ett tillskott på 3 368 lägenheter, vilket lyfter det totala tillskottet av bostäder i fjol till 51 595 lägenheter, enligt SCB.

Fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter var relativt jämn, med 49 procent hyresrätter och 51 procent bostadsrätter. Hälften av de färdigställda lägenheterna finns i något av de tre storstadsområdena. Men flest nybyggda lägenheter per invånare uppmättes i Örebro län, där det färdigställdes 7,9 lägenheter per tusen invånare följt av Uppsala, 7,4, vilket kan jämföras med ett rikssnitt på 4,8 nybyggda lägenheter per tusen invånare. Lägst var byggandet i Västernorrland, 0,9 lägenheter per tusen invånare, enligt SCB.

Fakta: Här byggs det mest och minst

Län Befolkning 2017 Nybyggnad 2017 Nybyggda lägenheter per 1 000 invånare Stockholms län 2 308 143 15 295 6,6 Uppsala län 368 971 2 712 7,4 Södermanlands län 291 341 1 188 4,1 Östergötlands län 457 496 2 591 5,7 Jönköpings län 357 237 1 502 4,2 Kronobergs län 197 519 893 4,5 Kalmar län 243 536 758 3,1 Gotlands län 58 595 124 2,1 Blekinge län 159 371 223 1,4 Skåne län 1 344 689 6 818 5,1 Hallands län 324 825 1 369 4,2 Västra Götalands län 1 690 782 6 482 3,8 Värmlands län 280 399 791 2,8 Örebro län 298 907 2 368 7,9 Västmanlands län 271 095 1 104 4,1 Dalarnas län 286 165 595 2,1 Gävleborgs län 285 637 639 2,2 Västernorrlands län 245 968 229 0,9 Jämtlands län 129 806 484 3,7 Västerbottens län 268 465 1 185 4,4 Norrbottens län 251 295 877 3,5 Riket 10 120 242 48 227 4,8

Källa: SCB