Den så kallade tjurmarknad ("bull market") Wall Street befinner sig i sedan våren 2009 har lyft S&P500-index med över 300 procent. Arkivbild. Foto:

Historiskt långt börslyft på Wall Street

Ekonomi

Med en ny toppnotering för S&P 500-index i tisdags var det bäddat för ett nytt rekord på Wall Street. Och när börshandeln stängde på onsdagen var rekordet ett faktum. Det handlar om en börstrend som pekat uppåt sedan våren 2009 utan kraftiga kursfall.

Det började den 9 mars 2009, det som i engelskspråkig affärspress kallas en "record bull run" (rekordlång tjurrusning). Nu har det närmare bestämt gått 3 453 dagar sedan dess och med det raderas det förra rekordet i ihållande börsuppgång ut. Det sattes under perioden från 1990 fram till IT-kraschen 2000.

Ett gigantiskt skuldberg

Bakom lyftet ligger inte minst exceptionella penningpolitiska stimulanser. Centralbankerna har med rekordlåga räntor och stödköpsprogram sedan Lehman Brothers-kraschen 2008 tryckt in enorma mängder pengar i ekonomin, för att stimulera inflation.

Inflationen har dock inte fått särskilt bra fäste. Stimulanserna har i stället för att gå till investeringar och konsumtion byggt upp ett gigantiskt skuldberg, som i sin tur blåst upp värdet på tillgångar som aktier och fastigheter. Många bedömare ser det som en stor finansiell bubbla som är på väg att spricka.

En annan förklaring till att uppgången har hållit i sig så länge är enligt tidningen Financial Times att den inleddes i mars 2009, efter en historisk börskrasch och på botten av den största globala recessionen sedan 1930-talet.

Vägen uppåt har haft fallgropar och en del större bakslag, bland annat orsakade av den grekiska skuldkrisen och britternas överraskande folkomröstningsbeslut att lämna EU.

Fed en bromskloss

Att börsuppgången fortsatt i år hänger bland annat samman med Trumpregeringens stora skattesänkningar, som bidragit till vinstlyft för S&P 500-bolagen på 25 procent i snitt hittills i år.

Många bedömare räknar nu med att vi befinner oss nära toppen för denna gång. Och fallhöjden kan vara stor.

En bromskloss är redan genomförda och utlovade räntehöjningar från USA:s centralbank Federal Reserve (Fed). Samtidigt hotas världshandeln och därmed den globala tillväxten av den eskalerande handelskonflikten. Skulle bråken om tullar, underskott och handelshinder spåra ur i ett regelrätt handelskrig mellan ledande ekonomier i världen väntas en rejäl korrektion på börsen.

Fast det är långt ifrån någon enhetlig bild av framtidsutsikterna man får när man lyssnar på experterna.

— Vi kan inte bortse från att det finns en övergripande risk där ute. Men vi tror att vi befinner oss i en miljö som ger stöd för fortsatta uppgångar på aktiemarknaden, säger John Bilton, chefsstrateg på JP Morgan Asset Management, till The Wall Street Journal.

Fakta: Rekordhög global skuldnivå

Massiva stimulanser och rekordlåga räntor har pressat upp världens skuldberg till rekordnivåer. I våras rapporterade Internationella valutafonden (IMF) att skuldberget nu totalt uppgår till 164 000 miljarder dollar. Det är en rekordhög nivå, inte bara nominellt, utan även jämfört med storleken på den globala ekonomin.

Skulderna utgör totalt 225 procent av världsekonomins bruttonationalprodukt Och mer än en tredjedel av västvärldens ekonomier hade i fjol skuldnivåer på över 85 procent av BNP.

USA och Japan står för mer än hälften av skuldberget. Men pådrivande i utvecklingen på senare år är kinesiska företag och hushåll, som står för tre fjärdedelar av den globala skuldökning som har ägt rum sedan finanskrisen 2009.

Fakta: S&P 500-index har lyft över 300 procent

Den rekordlånga trenden uppåt som S&P 500-index befinner sig i inleddes den 9 mars 2009 och har därmed pågått i 3 453 dagar på onsdagen. Det tidigare rekordet var börsuppgången som ägde rum från den 11 oktober 1990 till den 24 mars 2000, alltså 3 452 dagar.

Räknat i procent har S&P 500-index sedan den 9 mars 2009 lyft med 323 procent, vilket kan jämföras med indexlyftet på 417 procent under den tidigare rekordperioden (som slutade i IT-kraschen).

I årssnitt har S&P 500-index stigit med 16,5 procent under de nästan nio och ett halvt år som den nu pågående rekorduppgången har ägt rum. Historiskt ligger det årliga kurslyftet för S&P 500-index på 22 procent under tidigare ihållande uppgångar.

Källor: Axios, Financial Times