Kaktusvråk. Experiment har visat att den har ett extremt bra färgseende. Foto:

Färgerna avgörande för rovfåglarna

Vetenskap

Rovfåglar är kända för sin excellenta synskärpa. Men nu visar en studie att också färgseendet har avgörande betydelse för deras förmåga att uppfatta bytesdjur i naturen.

Studien, som utförts av forskare vid Lunds universitet, bygger på experiment med tama kaktusvråkar.

Kaktusvråken är en amerikansk rovfågelart som lämpar sig för den här typen av studier eftersom den är social och lätt låter sig tämjas.

Experimenten, som redovisas i Proceedings of the Royal Society, avslöjar att kaktusvråken har det skarpaste färgseendet av alla djur som hittills undersökts. Om ett objekt har annan färg än omgivningen upptäcker vråken det på dubbelt så långt avstånd som en människa – trots att den är en relativt liten fågel och har ganska små ögon, absolut sett.

Bra färgseende viktigt

Ögonstorleken är annars normalt sett avgörande för synförmågan.

— Örnar och gamar som har större ögon än kaktusvråken ser förmodligen ännu bättre, säger Almut Kelber, professor vid biologiska institutionen på Lunds universitet.

Tidigare har man i allmänhet antagit att synskärpan i sig var det avgörande. Men de nya rönen antyder att färgseendet också har stor betydelse.

— Det räcker inte alltid med enbart en bra upplösning. Det är bättre om man också har skarpt färgseende, säger Kelber.

Experiment med färger

I experimenten fick vråkarna se dels en duk med enhetlig färg och en duk med varierande färger. De fick en belöning när de flög till den enhetligt färgade duken.

Sedan förändrade forskarna successivt färgmönstret på den andra duken tills färgerna flöt samman och fåglarna inte längre kunde se skillnad på dukarna. På så vis fick forskarna en klar bild av hur avancerat färgseende vråkarna har.

Almut Kelber tror att alla daglevande rovfåglar har samma förmåga. Men det gäller troligen inte för ugglor som är nattlevande, och i studier visat sig sakna förmåga att se vissa färger.

Fakta: Färgseende

Färgseende, förmågan att uppfatta och skilja färger från varandra, skiljer sig från djur till djur. Färgerna uppfattas med en speciell typ av sinnesceller i ögats näthinna, de så kallade tapparna.

Vi människor har tre olika typer av tappar som är känsliga för rött, grönt och blått. Vissa djur har mer begränsat färgseende. Katter har exempelvis bara två olika typer av tappar.

Däremot har de flesta fåglar ett mer sofistikerat färgseende med fyra eller fem olika typer av tappar.

Källa: NE