Prisbasbeloppet för nästa år höjs. Arkivbild. Foto:

Belopp som styr ersättningar spikat

Politik

Prisbasbeloppet för nästa år blir 46 500 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet 47 400 kronor. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet.

Förändringarna innebär en höjning med 1 000 respektive 900 kronor jämfört med i år.

Beloppen används bland annat när tilläggspension respektive ersättningar från sjuk- och föräldraförsäkringen ska räknas fram.