Minikören i Andreaskyrkan i Flen bestod av: övre raden: Tomas Gylfe (Blomqvist), Erik Johansson, Marita Enke, Anna-Karin Sjöberg, Anna Asplunder. Mellanraden: Karin Jakobson (Blomqvist), Petter Bergander, Peter Nolåkers (Blomqvist). Undre raden: Elin Berggren, Ida-Marie Sjöberg, Andreas Åkerman. Foto: Ernst Kvist

Minikören igenkänd

Nostalgi
I tisdags (den 8 september) publicerade vi en bild på Minikören i Andreaskyrkan, Flen, och bad om hjälp med namnen på barnen. Och visst fick vi hjälp.

Christina Blomqvist hörde omgående av sig. Hon inte bara kände igen hela kören, Christina visste också att kören leddes av Solveig Johansson och att bilden troligen är tagen av Ernst Kvist, redaktör på Katrineholms-Kurirens kontor i Flen.

Att Christina så snabbt kunde identifiera alla kan nog till stor del förklaras av att hon är mamma till Peter och Karin som är med på bilden.

Tack Christina för all hjälp och hälsa så gott till Peter och Karin. Sjunger de kanske fortfarande i kör?