På vårdcentralen ska husläkarrollen skötas, men det undergrävs om det blir svårt att få telefonkontakt. Foto:

Snabb vårdkontakt för att ta de sjukare först

Ledare

Snabb service och god omvårdnad kan vara motstridande mål i sjukvården.

Ledartexten är skriven av tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Läkare och sjuksköterskor behöver ägna mycket tid åt de sjukliga med flera krämpor, kroniska sjukdomar och hög ålder. Men de som är mer tillfälligt sjuka och som är yngre och vanligen friska vill gärna ha tid direkt och kvickt få recept eller lugnande besked. Det handlar inte bara om det lätt förståeliga att det livshotande eller på annat sätt akuta och brådskande går före.

De mindre starkt vårdbehövandes serviceönskemål är inget orimligt. Men det behöver mötas så att det inte i onödan drar undan personal och kliniktid från dem som har större problem. Det bör dessutom inte göras alltför frestande att söka sjukvårdsjobb där patienterna är enklare och arbetstakten lägre, utan att lönesättningen tar hänsyn till det.

Primärvården, med vårdcentraler och husläkare, ska vara närmast patienten, när inte akuta eller specialiserade insatser behövs. På de håll där det ofta blir långa väntetider för ett besök eller lång telefonkö till sjukvårdsupplysningen undergrävs primärvårdens centrala funktion. Det blir då ännu en orsak till onödiga besök på akutmottagning eller till framväxt av läkarbolag med affärsidén att inte träffa några patienter men ändå skriva recept och remiss. Sådana bolag kan försvaga primärvårdens ekonomi genom att få för mycket betalt för små insatser. De kan också undergräva det förebyggande arbetet. Doktorn eller sköterskan som möter patienten personligen kan lättare få kläm på hur det troligen står till med tecken på svårare sjukdom eller med osunda levnadsvanor.

På akuten ska det akuta tas först och det mindre akuta vänta. Därför är det en politisk felprioritering om det sätts ett mål för väntetiderna på just de mottagningarna utan hänsyn till om besöket alls borde ha varit på akuten.

Varje landsting, och dess samarbetande privata vårdcentraler, behöver ett genomtänkt sätt att möta servicekraven, som underlättar både att resurserna styrs rätt och att de som behöver mer vård inte tappas bort. Det behöver gå ganska fort att få kontakt med vårdcentralen eller motsvarande, så att det görs en riktig bedömning av om tid bör bokas snabbt.

Vårdguiden 1177 har blivit en viktig funktion, med uppgifter som inte alltid är så enkla. Men alltför ofta rapporteras från olika håll i landet om att bemanning inte räcker och att väntetider blir mycket långa. Det vållar många andra problem, och det är angeläget att med lönesättning och rekrytering se till att tjänsten är tillräckligt bemannad med både kompetens och antal medarbetare.

Att ersätta den kontakten med att ett nätläkarbolag tar betalt enligt en läkarbesökstaxa blir en stimulans till ineffektiv resursanvändning.

Men saken har fler sidor. Ansvariga sjuksköterskor i kommunal äldrevård har en mycket viktig funktion för att antingen se till att behandling sker i bostaden eller att primärvårdsläkare tar sig an patienten. Transport till sjukhus eller akutklinik kan då ske när den behövs, men påfrestande obehövliga ambulansresor undvikas.

Sedan ska det inte glömmas bort att patienter och anhöriga ibland kan undvika onödiga klinikbesök eller väntan i telefon genom att läsa på sjukvårdsupplysningens (däremot inte på kvackarnas) hemsidor. För alla är detta inte lika lätt. Men att lära sig hur man själv behandlar, lindrar eller förebygger kan ofta spara tid och vårdresurser, och förebygga onödiga anspråk på snabb service.

Läs mer om dessa ämnen

Ledaresjukvård och hälsa