Statsrådet Anna Johansson (S). Höll i yxan när chefen för Transportstyrelsen fockades. Höll sedan väldigt tyst om orsaken. Men kan knappast vara den reellt ansvariga för inriktningen av en upphandling där avtalet slöts på myndighetsnivå bara några månader efter att hon blev minister. Foto:

Mörklagd skandal

Ledare
annons

I januari 2017 fockades generaldirektören för Transportstyrelsen.

Ledartexten är skriven av tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Regeringen gjorde det utan annan förklaring än en diffus fras, med vagt kodspråk för samarbets- eller ledningssvårigheter.

Nästan ett halvår senare kom det fram att brottsutredning mot generaldirektören avslutats så diskret som möjligt, med ett strafföreläggande, och det för en så anmärkningsvärd sak som grov aktsamhet med hemliga uppgifter. Efter ytterligare en vecka avslöjade Dagens Nyheter en verklig orsak. Transportstyrelsens datordrift och register hade, mot Säpos avrådande, lagts ut på entreprenad, så att drift skulle ske i Rumänien och Tjeckien, och med verksamhet även i Serbien och Kroatien, förutom Holland och Finland.

Brottsutredningen hade, visade det sig, pågått sedan januari 2016, och utlösts av en upphandling där uppdraget gavs till IBM våren 2015. En anledning till att generaldirektören skildes från befattningen var att sekretessbelagda uppgifter som avser polis, försvaret och privatpersoner lagts i datorer som blivit tillgängliga för tjeckiska och serbiska datorexperter som inte säkerhetsprövats. Är detta det hela? Vem vet? Mer kan finnas, som är betydelsefullt men inte kommit fram.

Krav på utredningar, avgångar och ansvarstagande har ställts den senaste veckan. Anmälningar till Konstitutionsutskottet kom som brev på posten. Det verkar också finnas en del allvarliga frågor om ansvarsfördelning, förutseende och information som kan gälla regeringen, och inte bara ett ämbetsverk. KU har verkligen skäl att begära klarhet och skapa klarhet. Nuvarande presidium i KU, Andreas Norlén (M) och Björn von Sydow (S), har förtjänstfullt skött flera besvärliga granskningar och uppnått enhälliga och klargörande betänkanden.

Vad gäller den allmänna debatten finns ändå skäl att påminna om vikten att se hela tidsförloppet, och inte fastna i förhastade meningar om vem som gjort felet. Debatten förra mandatperioden om en havererad krigsmaterielaffär med Saudi-Arabien, och den då följande KU-granskningen, bör ses som varnande exempel. Där lyckades man under utveckling av mycket verbal ånga lämna nästan alla reella ansvarsförhållanden utan belysning och i en sidofråga pricka ett redan avgånget statsråd. Det var Sten Tolgfors (M), som verkade ha haft föga att göra med de reella besluten – och allra minst vara ansvarig för det avtal på Göran Perssons tid som var upphovet till den ledsamma historien.

Den här gången kan man fråga sig hur statsrådet Anna Johansson (S), och förmodligen också andra, tänkte när de i så hög grad och så länge lyckades mörklägga den reella orsaken till att en generaldirektör fockades. En möjlig förklaring kan ha varit att man ville hinna få vissa dataregister flyttade till säkrare förvar, i tysthet innan inte bara allmänhetens utan också andra makters uppmärksamhet skulle fästas på vad som hänt. Men det kan också ha funnits en strävan på myndighets- eller regeringsnivå att skydda inte rikets säkerhet utan det egna skinnet.

En upphandling som slutade med kontrakt i april 2015 hade sannolikt förberetts och inletts minst något år tidigare. Vilka regler och rutiner för upphandling av sekretesskänslig datordrift som gällt vid den tiden kan man undra. De kan i vart fall inte ha varit konstruerade av det nuvarande statsrådet Johansson. Någonstans i myndighetsapparaten eller kanslihuset bränns det nog ordentligt, och det kan även vara på något helt annat ställe än enbart Transportstyrelsen.

Omedveten om risken med trolös personal hos entreprenörer kan man i vart fall inte ha varit 2014-15. Om inte annat borde man ju ha lagt märke till hur mycket en viss Edward Snowden, numera föremål för Putins vård och omsorg, kunde ställa till med i USA:s underrättelseverksamhet våren 2013 då han var anställd i hos en datadriftentreprenör.

Läs också

( 8 st )

Läs mer om dessa ämnen

DatorerLedarePolitikSäkerhetspolitik
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka