Låt demokrati kosta

Ledare

Det hör inte till vanligheterna att politikernas arvoden lyfts fram i en valrörelse.

Ledartexten är skriven av tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Men det är inte fel att Centerpartiet i Vingåker tar sig an detta. Det handlar om villkoren för politiskt arbete och förtjänar en öppen diskussion.

Däremot har Centern fel.

Partiet vill att oppositionsrådsposten avskaffas och att arvoderingen fördelas mellan alla oppositionspartier. Det vore ett misstag. Hur oppositionsråd utses kan diskuteras. Däremot behövs en heltidstjänst på oppositionssidan, för att få bättre motvikt till majoriteten och för att enklare rekrytera oppositionspolitiker.

Om andra oppositionspartier saknar resurser, varför inte bygga ut den politiska organisationen något? Utöka arvodena till oppositionen som helhet, med motsvarande påslag till nämndordförandena.

Demokrati måste få kosta.

Läs också

( 6 st )

Läs mer om dessa ämnen

VingåkerÄmne/Val2018DemokratiLedare
Relaterat