Ambulanser efter terrorattacken i Barcelona.

Jihadisterna är okunniga om islam

Ledare

Terrorattackerna i Barcelona och Cambrils tio mil sydväst om Barcelona är fruktansvärda.

Ledartexten är skriven av tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

14 personer har i skrivande stund bekräftats döda, men antalet dödsoffer kan komma att bli fler. Detta är ytterligare en anledning till varför jihadismen måste bekämpas. Kampen behöver ske både militärt, polisiärt, socialt och ideologiskt. Denna artikel handlar om det sistnämnda.

Det pågår en ideologisk kamp om synen på islam, den pågår både bland muslimer och icke-muslimer. Jihadister och många motståndare till islam vill sätta bilden av att det är den våldsbejakande islamismen som är den sanna versionen av islam. Då uppstår frågan vilka som har störst kunskap om islam och därmed störst trovärdighet i ämnet. Det är inte jihadisterna.

Nyhetsbyrån AP har kommit över läckta dokument från IS. De nya IS-krigarna får fylla i en enkät där de anger sin kunskap om islam. Detta visar att 70 procent av IS-krigarna endast har baskunskap om sharialagar, vilket är det lägsta alternativet i enkäten. Tidningen Forskning och Framsteg skriver i en sammanfattning av Global terrorism index 2015 att jihadister ofta har ”en vag uppfattning om islam”.

Två unga britter som dömdes för terrorbrott efter att ha krigat i Syrien hade innan dess beställt böckerna Islam for Dummies och The Koran for Dummies, säger forskaren Rik Coolsaet, som inriktat sig på jihadism, till Scientific American.

Detta behöver dock inte betyda att alla jihadister är okunniga om islam.

Att de personer som lockas till våldsbejakande islamism ofta har grunda kunskaper är troligen ingen slump. Säpo skriver i sin rapport “Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige”, som visserligen är från 2010, att “personer som saknar tydlig förankring i och kunskap om islam bedöms generellt vara mer mottagliga för våldsbejakande budskap”.

Den jihadistiska ideologin behöver bemötas och störst trovärdighet har andra inom sunniislam: “De har tyngden och auktoriteten att gå in i en teologisk debatt. Den kan inte föras av utomstående – av shiiter, kristna eller ateister”, säger terrorforskaren Hans Brun till Forskning och Framsteg.

Men som Brun också påpekar kan det vara mycket farligt då jihadister har mördat imamer som säger emot dem. De inom sunniislam som tar kampen mot jihadismen förtjänar övriga samhällets stöd. Men de riskerar att hamna i en svår situation då de förutom att hotas av jihadister även drabbas av islamofobin i samhället. Ett mer islamofobiskt Europa skulle göra det lättare för IS att få med sig andra muslimer.

"Ett öppet, tolerant och flyktingmottagande Europa gör det svårare att upprätthålla bilden av Europa som en antiislamisk, destruktiv, krigisk och kolonial korsfarkontinent", skriver Sveriges Radios Mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén.

Att dra alla muslimer över en kam är därför det sämsta sättet att bekämpa islamistisk terrorism.

Läs mer om dessa ämnen

IslamTerrorismLedarevåldsbejakande extremism