Foto:

Facket fick alla trumf på hand

Ledare

Tre parallella politiska organisationer på regional nivå – förutom länsstyrelsen – var onödigt.

Ledartexten är skriven av tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Det var väl motiverat att landstinget – numera med namnet Region Sörmland – fick sluka länsnivåns båda kommunalförbund, kollektivtrafikmyndigheten och regionförbundet. Att det skulle bli minst en överflödig chefsperson vid en sådan rationalisering var bara att vänta. Att det kunde bli något slags avgångsvederlag som en del av övergångskostnaden var inte helt säkert – men det borde inte vara överraskande.

Det är ändå rimligt att det höjs åtskilliga ögonbryn över den uppgörelse som gjorts med fackförbundet Ledarna om avgångsvillkoren för den tidigare direktören på Regionförbundet, Cristine Dahlbom Nygren. Hon omplacerades inte till landstinget, utan fick gå. Beloppet motsvarar två årslöner plus arbetsgivaravgifter samt 50 000 kronor för anlitande av ett rekryteringsföretag för att om möjligt få ny tjänst. Totalt blir det, som framgått på nyhetsplats, cirka 3,2 miljoner.

Fackförbundet hade dock en mycket stark förhandlingsposition. I kontraktet för tre år sedan, vintern 2016, då ny direktör rekryterades efter den förres pensionering, fanns en klausul som nu inte kunnat bli annat än dyrbar. Vid "eventuell omorganisation" skulle direktören erbjudas "liknande tjänst på chefsnivå med oförändrade villkor”. Det åtagandet var inte välbetänkt.

Det skulle bli svårt eller omöjligt att uppfylla, när det väntade skedde, det alla kunde räkna med. Regionförbundet skulle troligen upphöra att existera inom några få år. Det mest aktuella då var sammanslagningen till sex jättelandsting med ansvar för alla regionala frågor som drevs från regeringen. Regionförbundet i Sörmland kunde ju inte utlova någonting om chefsbefattningar i en långt större region.

Senare samma år rasade projektet med jättelandsting ihop som ett korthus. Det fanns inte politiskt stöd. Men då kom i stället det näraliggande alternativet att landstinget skulle överta de övriga regionala politiska uppgifterna, och att de otympliga kommunförbunden skulle upphöra. Inte heller där kunde Regionförbundet binda det omorganiserade landstinget i en chefstillsättningsfråga. I landstingets organisation finns nu ingen befattning som direkt motsvarar chefen för Regionförbundet. Att hon blev överflödig är inget konstigt.

Hade ett realistiskt anställningskontrakt skrivits 2016 så hade det med all sannolikhet innehållit en prislapp, om villkoren ifall förbundet skulle upphöra genom politiskt beslut. Det hade blivit en rund summa, men man hade sluppit den förhandling där facket Ledarna nu satt med alla trumf på hand.

Vilka ansvarade för detta 2016? Det var det lilla arbetsutskottet i förbundet, med presidiet Viking Jonsson (S) i Vingåker och Jacob Högfeldt (M) i Strängnäs. Vilka som reellt deltog i att göra själva avtalet är oklart, men de tre övriga i utskottet var kommunalråden Jimmy Jansson (S), Eskilstuna, och Urban Granström (S), Nyköping, samt landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S), Katrineholm.

Landstinget i övrigt ska inte behöva bära hundhuvud för den tabben.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Regionförbundet SörmlandLandstinget SörmlandViking JonssonLedare
Relaterat