Ekonomisk återhämtning i Europa bör förbättra det politiska humöret

Ledare

Det står en del riktigt intressanta saker i den senaste globala prognosen från Internationella Valutafonden, som kom för bara några dagar sedan.

Ledartexten är skriven av tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

För världen som helhet beräknas ekonomin växa med dryga tre procent i årstakt. Detta är ju ingen kris och på många håll betyder att fattigdomen fortsätter att minska.

Bakom totalsiffran finns bland annat att det väntas gå långsammare i USA än somliga inbillade sig ett tag, då de tog Trump på allvar vad gällde tillfällig ekonomisk stimulans av vägbyggen, skattesänkningar och allmänt vårdslös underskottspolitik. Men sedan tidigare finns resultat kvar av den rejäla återhämtning som tog fart under senare delen av Obamaåren. USA – liksom Sverige för den delen – sköttes skickligare än flera europeiska länder under den kritiska fasen kring 2009-10.

Men Valutafonden förutser nu att återhämtningen i euroområdet fortsätter och att den blir ganska stabil den närmaste tiden, och omfattar alla delar av eurozonen. Det finns en förvisso mängd problemhärvor att ta itu med, från klimatpolitik till att göra färdigt uppstädningen av banksektorn. Men utvecklingen av löner och arbetsmarknad rör sig tills vidare åt rätt håll, vilket även påverkar Sveriges export. Euron har stigit mot dollarn.

Att ekonomin återhämtar sig betyder rimligen att Europa snart kommer att följa efter USA i att börja avveckla den extremt expansiva penningpolitiken. Detta bör även skapa ett utrymme för den svenska riksbanken att avsluta tiden med styrränta på minusnivå. Det kommer att röra sig något, i riktning mot mer normala och vettiga räntenivåer, för både sparare och låntagare.

Väl så viktigt är att bättre ordning i ekonomin underlättar reformer som förbättrar produktiviteten och allmänt kan tänkas förbättra det politiska humöret i diverse länder. För länder som Italien och Frankrike där mycket som man dröjt med för länge behöver bli uträttat kan det vara extra värdefullt.

Det kan verkligen behövas med tanke på att så många andra faktorer kan vålla kostnader och kräva besvärliga beslut. Även i Sverige bör vi tänka på att skapliga tider bör användas för att få mer gjort.

Läs mer om dessa ämnen

EuropaEkonomiLedare