Assistans ger en frihet som annars inte skulle finnas. Demonstration på Internationella funktionshinderdagen i december förra året. Foto:

Domar mot de svagaste

Ledare

Ledartexten är skriven av tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Den här gången skriver Försäkringskassan till regeringen, om personlig assistans för svårt funktionshindrade. Kassan varnar för följderna av ännu en dom som gör villkoren strängare och väntas ge färre assistanstimmar.

Tidigare har regeringen skrivit till Försäkringskassan. Inte för att varna för nedskärningar utan för att beordra mer arbete på att få sådana gjorda. Det som kallas regleringsbrev, och som regeringen varje år skickar till myndigheterna, är föreskrifter som är till för att följas. Här har det också, tillsammans med tidigare prejudicerande domar, gett resultat – åtstramad tillämpning av assistanslagen. Bakgrunden är att de beviljade veckotimmarna per assistansmottagare har ökat med omkring en fjärdedel på tio år. Antalet personer som beviljas assistans har däremot nästan slutat att öka.

När Försäkringskassan nu varnar för konsekvenserna av en dom i den översta instansen, som är Högsta Förvaltningsdomstolen, handlar det om att domens konsekvenser läggs ovanpå de skärpningar som följt på regeringen Löfvens regleringsbrev samt tidigare domslut, som vållat mycket oro och en del svåra konsekvenser.

Den senaste domen handlar om hjälp vid biltransport, i ett fall i Simrishamn där färdtjänst fungerade under skoltiden, men där det senare önskades att en personlig assistent skulle köra till en del aktiviteter. Det går enligt domstolen inte att bevilja assistanstimmar för sådana tillfälliga insatser som helt andra personer än assistenten kan utföra, exempelvis bilskjuts. Försäkringskassan uppfattar domens resonemang om vilken assistans som är kvalificerad nog som att kassan måste strama åt kraftigt vad gäller en del andra arbetsmoment.

För att finnas till hands och vänta om något händer nattetid, i jour eller i beredskap, ska inga ytterligare timmar beviljas. Behövs fortlöpande tillsyn under natten ändrar den nya domen inget. Där är det en tidigare dom som drabbat familjer. Men successivt kan domen kraftigt påverka till exempel föräldrar med svårt handikappade barn, eftersom beviljad assistans prövas igen efter viss tid

Domstolars utslag i högsta instans ska vara riktningsgivande. Det skulle vara lagtrots om Försäkringskassan satte sig över dem. Så kassan gör rätt när den framför önskemålet om en översyn av lagen. För ett par år sedan gällde dock annan tågordning. Att det då sattes i gång en utredning om kostnadsutvecklingen och dess orsaker var helt i sin ordning. Men regeringen väntade inte på svaret. Regleringsbrevet kom från socialdepartementet, men avspeglade ännu mer finansdepartementets attityder. Det föreskrev åtstramning omgående, utan att orsakerna klarlagts.

En repris på detta bör nu undvikas. Men reagerar man inte snabbt kan det ändå gå illa, Simrishamnsdomen finns ju. Försäkringskassan har redan utfärdat ett internt påbud om hur domen ska styra beslut i andra ärenden. Utredningen som tillsattes för några år sedan behöver snabbt leda till förslag till riksdagen, för att trygga assistansreformen, både mot felaktiga utbetalningar och mot inskränkningar som undergräver reformens syfte. Förslaget behöver även hantera oönskade följder av den senaste domen.

Assistansersättningen var ett tidigt steg i att luckra upp det kommunala egenregitänkandet. Brukare och deras anhöriga gavs möjligheter att påverka vem de har som hjälp i bostaden. Mer än 25 är efter införandet är kan denna reform utsättas för inskränkande regleringsbrev av ett slag som på andra områden varit otänkbara med hänsyn till fackliga och andra protester.

Men man ska ha i minnet att reformen är av väldigt värde för en del av de mest utsatta och vårdbehövande. Den har också ersatt andra, mycket sämre men också mycket kostsamma alternativ. Institutionsvård skulle inte bara bättre. Inte heller att ännu fler föräldrar tvingas lämna yrkeslivet.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

FunktionshinderLedarePersonlig assistanssjukvård och hälsa
Relaterat