Foto:

De som piskar vill skrämma oss

Ledare

Den som har gott om olje- eller andra miljarder kan frestas att ha dem för politisk utpressning.

Ledartexten är skriven av tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

En regim som vill vara ostörd i förtrycket av egna medborgare kan använda både upphandling och värdepappersportföljer för att skrämma.

Det senaste försöket har gjorts av Saudiarabien med en del ekonomiska repressalier mot Kanada. Detta land har gett asyl till hustrun till den inspärrade bloggaren och oppositionsmannen Raif Badawi, som även är dömd till att piskas gång på gång.

När Saudiarabien även fängslade kvinnliga oppositionella, däribland Raif Badawis syster, gjorde Kanadas liberala regering en diplomatisk framstöt i Riyadh. Denna avvisades som otillbörlig inblandning i Saudiarabiens inre angelägenheter. Utrikesministern Chrystia Freeland gjorde då ett korrekt men tydligt offentligt uttalande. Det besvarades med bland annat hemkallade diplomater, avbrutna köp av studieplatser vid kanadensiska universitet och avbruten flygtrafik.

Meningen är uppenbarligen att andra demokratier ska bli försiktiga och undvika kritik mot förtryck av oliktänkande i Saudiarabien. Annars kan exportaffärer frysa inne och saudiska tillgångar omplaceras till mer undfallande och tystlåtna länder.

Ju mer demokratier visar sammanhållning och enighet i att kritisera grova brott mot mänskliga rättigheter, ju mindre blir utrymmet för regimer med ekonomiska påtryckningsmöjligheter att skrämma en regering i taget och få oroade företagsledare att be om tystnad i just den frågan.

Saudiarabiens uppträdande mot Kanada har framkallats av Donald Trump. Med både tullar och oförskämdheter på twitter har han demonstrerat sitt ointresse av Kanada som nära allierad. Saudiarabien hade däremot smickrat honom grovt vid ett statsbesök och belönats med stöd i konflikter med Qatar och Iran.

Följden blir att det också i Peking och på andra håll kan uppfattas som att ekonomiska påtryckningar kan användas mot de mindre demokratierna utan att USA under Trump reagerar. Det blir så mycket viktigare att EU-länderna ger ett samlat stöd till Kanadas hållning.

Hur det blir med det är inte riktigt avgjort än. Men det svajar både i och utanför EU – betänkligt eftersom fler diktaturer kan vilja använda ekonomiska påtryckningar. I Norge, vars export straffades av Kina i flera år, för ett Nobelpris, har den konservativa utrikesministern varit påfallande lågmäld, och det har väckt frågan om Norge möjligen vill ligga lågt för att få röster för en plats i FN:s säkerhetsråd.

Den svenska kampanjen för en sådan plats påminde om att så länge de västeuropeiska demokratierna inte gör upp sinsemellan lämnar de avgörandet till icke-demokratiska länder, så att ytterst olämpliga gentjänster kan komma på tal. Det borde bli slut med att lämna den blottan för ekonomiska påtryckningar.

Sverige har flera erfarenheter av Saudiarabiens stingslighet, både efter ett olämpligt vapenutvecklingsavtal och vid kandidaturen till Säkerhetsrådet. Den saudiska monarkin håller på att bygga upp en väldig portfölj av aktier i västföretag. Samtidigt har Kina ett stort sådant ägande. Det ger ännu starkare skäl för att EU bör i handling vara ett gemensamt skydd mot att mindre länder blir utsatta för påtryckningar för att inskränka politisk debatt eller nyhetsförmedling.

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

EULedareOljaUtrikespolitik
Relaterat