Årets svensk visar vägen för skolan

Ledare

Tidigare i veckan utsåg nyhetsmagasinet Fokus Hamid Zafar, som precis har slutat som rektor för Sjumilaskolan i Göteborg, till Årets svensk. Det är ett utmärkt val.

Ledartexten är skriven av tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

För några år sedan konstaterade Skolinspektionen bland annat att Sjumilaskolans lektioner präglades av bråk och stök, det saknades studiero, förekom våld och undervisningen höll inte måttet. Med det i bakhuvudet är det nästan konstigare att en tredjedel av niorna klarade kunskapskraven än att två tredjedelar inte gjorde det, och det var på grund av problemen som Hamid Zafar fick frågan att ta över som rektor.

Tillsammans med två kollegor bestämde han sig för att vända utvecklingen. Därför upprättades en handlingsplan med ett tydligt fokus: Det skulle bli bättre för eleverna.

I en intervju med Expressen berättar Zafar att det på den tiden fanns brister i alla led som de betade av, samtidigt som de såg till att få med sig lärarna på förändringen (31/1).

Det handlade exempelvis om ordningsregler, förbud mot mobiltelefoner och svordomar, konsekvenstänkande, raka led innan varje lektion och, inte minst, höga förväntningar på vad varje elev skulle kunna åstadkomma.

Annorlunda uttryckt bygger hans framgång som rektor på att han införde nolltolerans mot dåligt beteende, som att slarva bort biblioteksböcker, förstöra skolans inredning och tilltala varandra på taskiga sätt. Vägen dit var att markera att oacceptabla handlingar får konsekvenser, exempelvis genom att skicka hem anmärkningar och räkningar vid skadegörelse, och att inte ursäkta dumheter med att en elev har det svårt hemma.

Dessutom har Hamid Zafar försökt avliva myten att svårigheterna i skolan bottnar i resursbrist. I stället framhåller han att saker inte faller på plats av sig självt med mer pengar, om man inte har en plan för hur de ska användas för att höja resultaten.

– Problemen löses inte automatiskt med pengar. Kompetensbristen är mycket mer alarmerande. Du kan ha fem personer som gör samma jobb som en person kan uträtta, säger han i det senaste numret av Fokus, och han har vid tidigare tillfällen föreslagit att lärarutbildningen ska förändras så att den bättre förbereder lärarstudenterna för verkligheten.

Ett första steg kan vara att ta in Årets svensk som gästföreläsare.

Läs också

( 12 st )

Läs mer om dessa ämnen

InrikespolitikLedareskola och utbildning
Relaterat