Hanna Rasmussen, bibliotekschef i Katrineholm, byter jobb i vår och börjar på Biblioteksutveckling Sörmland 1 maj. Samtidigt går kulturförvaltningens chef P-O Millberg i pension. Foto:

Rasmussen och Millberg slutar

Kultur

Katrineholms bibliotekschef Hanna Rasmussen slutar för att i stället bli verksamhetschef på Biblioteksutveckling Sörmland. Samtidigt är kulturförvaltningens chef P-O Millberg på väg att gå i pension.

Det är alltså stora förändringar som väntar i ledningen för kulturförvaltningen i vår. P-O Millberg blev chef för kulturförvaltningen 2005 och hade då som mål att kommunen skulle satsa mer på ungdomskultur och konst. Så har det också blivit.

– Vi har fått pengar till att satsa på den offentliga konsten och vi har fått Lokstallet och skateparken, och på sistone Lyckliga gatorna, säger P-O Millberg.

– Jag har trivts utmärkt i Katrineholm.

Han har tidigare pendlat 14 mil per dag till jobbet men har nu flyttat till Bergslagen och har fått ytterligare sex pendlarmil. Det fick honom att bestämma sig för att sluta jobba vid 65, vilket han fyller i maj. I nästa vecka börjar arbetet med att rekrytera Millbergs efterträdare.

Ett av hans sista uppdrag blir att rekrytera en ny bibliotekschef efter Hanna Rasmussen. Hon har jobbat på kommunens kulturförvaltning sedan 2009 och har varit chef på biblioteket på Kulturhuset Ängeln sedan 2013. Hon har även ett förflutet som producent, projektledare och skådespelare i teatervärlden och tar nu med sig den samlade erfarenheten till jobbet som verksamhetschef på Biblioteksutveckling Sörmland, Kultur & utbildning, på Region Sörmland. Biblioteksutveckling jobbar med att stärka sörmlänningarnas tillgång till allt som folkbiblioteken har att erbjuda: litteratur, information, kunskap och demokratiska mötesplatser.

Med sig till den nya tjänsten tar Hanna Rasmussen många goda erfarenheter från Katrineholm. Där har hon jobbat mycket med just utvecklingsfrågor och samverkan, vilket blir huvudfrågorna i den nya tjänsten på regional nivå.

– Jag klev in i biblioteksvärlden när jag blev chef i Katrineholm och har lärt mig oerhört mycket. Här finns fantastiska medarbetare, kunniga, nyfikna och drivande, säger hon.

Med nya jobbet ser Rasmussen möjligheter och utmaningar i att skapa samverkan med folkbiblioteken och stötta dem i att samverka sinsemellan.

– Biblioteken generellt är inne i en stor förändring. Vad är ett bibliotek? Vad kan det vara?, säger Hanna Rasmussen som ser fram emot slutredovisningen av den nationella biblioteksstrategin som ska vara regeringen tillhanda senast den 1 mars.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Region SörmlandBibliotekKultur/Nöje
Relaterat