Inger Hjerne och Eva Wahlberg är Katrineholmsrevyns sömmerskor. I årets revy-SM tilldelades de Parnevikstipendiumet. Foto:

Parnevikstipendium gick till revysömmerskor från Katrineholmsrevyn

Katrineholm

Katrineholmsrevyns sömmerskor Inger Hjerne och Eva Wahlberg har under revy-SM tilldelats ett stipendium ur Bosse Parneviks stipendiefond.

Stipendiet ska göra att sömmerskorna får förkovra sig i sömnad.

Sedan 1988 har Parneviksipendiet delats ut. Viljan är att ”stödja person eller grupp som på ett särskilt sätt bidragit till den svenska revykonstens bevarande och förnyelse och som dokumenterat en vilja att vidareutveckla sig inom sin genre."

Stipendiet kan gå till revymedarbetar både på och utanför scenen. Och under lördagskvällens revymiddag fick Katrineholmsrevyns sömmerskor Inger Hjerne och Eva Wahlberg ta emot stipendium.

Kläderna är en viktig del för uttrycken på scenen. Och nu kan revypubliken i Katrineholm sannolikt räkna med ännu starkare klädspråk, för stipendiet ska användas till förkovran i sömnad enligt motiveringen, som är undertecknad av legendariske imitatören och komikern Bosse Parnevik själv :

”Detta par har använt taktiken

att 20 första åren sitta i publiken

Men då hände det något till sist

Revyn blev drabbad av sömmerskebrist

Då hoppa dom in och gjorde succé

med kaffe och tårta och ljus brev

Kläderna blev klara långt innan dom repa

Och var inte sånt som man köper på Epa

Och när folk förstod hur dom var funtade

Blev dom genast headhuntade

Och fick en storslagen invitation

Till stadens största teaterproduktion

Nu vill dom förkovra sig så detta pris är

”En kurs i sömns för noviser””

Stipendiesumman uppgår till 2500 kronor var till Inger Hjerne och Eva Wahlberg.

Bland tidigare stipendiater finns andra medarbetare i Katrineholmsrevyn. 2007 var Jenny Wistbacka en av mottagarna, 2012 Jeff Lindström, och 2014 Linda Råsberg.

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholmkultur