Hos arbetsförmedlingen kultur/media finns inte många nyanlända professionella kulturarbetare inskrivna. Foto:

Nätverk försvårar för nyanlända

Kultur

Förstudien som gjordes 2016 inför Kvisk visade att det finns flera skäl till att nyanlända kulturarbetare varken finns inom kultursektorn eller hos arbetsförmedlingen.

Studien visar bland annat att arbetsförmedlingens handläggare är betydelsefulla för hur en kulturarbetare kan komma vidare i sitt yrke; individuella bedömningar kan göra att möjligheten till jobb inom kultursektorn undersöks, lika gärna som att den nyanlände uppmuntras att hitta jobb inom andra yrken. Det kan i förlängningen leda till att kompetens som inte används går förlorad.

Arbetsmarknaden ses som mättad inom kultursektorn. Kvisks företrädare anser att det är en sanning med modifikation; om kulturområdet blir en spegling av samhället ökar publikunderlaget, vilket i sin tur ger fler arbetstillfällen.

Det krävs också att arbetsgivare har ett vidare perspektiv. Enligt rapporter de senaste åren från bland annat Myndigheten för kulturanalys är det vanligt att rekrytering av ny personal görs via egna nätverk samt att nyrekryterade i sin tur väljer medarbetare ur sina nätverk, vilket gör det än svårare för en nyanländ att ta plats på arbetsmarknaden.

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms kommunIntegrationKultur/Nöje
Relaterat