• Amelie Lundqvist är sistaårselev på Duveholmsgymnasiet och deltar i estetelevernas årliga konstutställning. Foto:
  • Foto:
  • Foto:
  • Foto:
1/

Esteteleverna sätter punkt

Konst

Med den årliga utställningen i konsthallen ger esteteleverna på Duveholmsgymnasiet sin syn på grundläggande rättigheter som på sina håll är hotade och ifrågasatta i vår tid.

Avgångseleverna på gymnasiet har mycket i görningen just nu. Skolarbetet ska färdigställas, i morgon fredag är det studentbal på Hedenlunda slott och på torsdagen var det vernissage för estetelevernas årliga utställning i konsthallen på Kulturhuset Ängeln.

Årets tema är Mänskliga rättigheter. Eleverna i årskurs två har skapat videofilm i ämnet medan de blivande studenterna har fyllt väggarna i konsthallen med verk. Tekniken har varit valfri och arbetet har pågått sedan senvintern, först med diskussioner om vad som ryms i begreppet mänskliga rättigheter.

– Ämnet är alltid aktuellt, det handlar om hur vi människor beter oss mot varandra, sa läraren Christian Lindberg som invigde utställningen.

"Atlas" av Felix Mayer är ett av verken i elevutställningen. Foto:

Han konstaterade att ämnet i år känns än mer dagsaktuellt, inte minst med metoo-rörelsen, flyktingsituationen och hbtq-rörelsen som aktualiseras med Katrineholm Pride i helgen.

Först fanns tanken att samarbeta med Pride-arrangörerna inför utställningen, men så togs beslutet att bredda ämnet till mänskliga rättigheter i ett större perspektiv. Detta har eleverna tolkat på olika sätt, även om fotokonsten dominerar.

Foto:

Det är stor bredd i utställningen, från mörka och tankeväckande bilder på utsatta unga kvinnor till bilder som för tankarna till lika lön för lika arbete och till hur fria vi egentligen är som människor och konsumenter.

Amelie Lundqvists verk i utställningen handlar om hbtq-begrepp och består av tre foton som symboliserar en dragqueen, en dragking och en könsneutral person.

När hon fick veta temat för utställningen hade hon först andra tankar än att skapa något som handlar om rätten att vara precis den man är.

Konsthallens konstpedagog Vendela Haviland delade ut rosor till eleverna som har skapat utställningen. Foto:

– Då tänkte jag på sådant som rent vatten och rätten att gå i skolan. Men sedan tänkte jag på ett djupare plan, säger Amelie Lundqvist.

Hon tycker att utbildningen har varit mer givande än hon först trodde att den skulle bli – inte minst genom alla diskussioner och all kunskapsinhämtning om just frågor som mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Utställningen

Konsthallen, Kulturhuset Ängeln

Pågår till den 20 maj

Skapad av elever i årskurs två och tre på estetiska programmet, estetik och media, Duveholmsgymnasiet

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

DuveholmsgymnasietKulturhuset ÄngelnKonst
Relaterat