I "Springflod", som framförs i Musikens hus i Katrineholm den 8 september, möter publiken Arne Forsén och Kammarensemblen samt elever och lärare från kulturskolor i Sörmland och Stockholm.

En springflod av improvisation och nyskrivet

Musik

En sommarkurs med kulturskolelever ledde till ett musikaliskt samarbete vars resultat kan ses och höras i Musikens hus i Katrineholm på lördag. "Springflod" samlar musiker från flera delar av landet.

"Springflod" handlar om improvisation i små ensembler samt framförandet av ny musik skriven av Jonny Axelsson, Jenny Hettne och Madeleine Isaksson.

Jonny Axelsson, mottagare av Föreningen Svenska tonsättares interpretpris, är förutom tonsättare även slagverkare. Jenny Hettne skriver främst kammarmusik, medan Madeleine Isaksson är verksam i Sydeuropa som tonsättare.

I centrum för lördagens konsert finns pianisten Arne Forsén, en av landets bästa improvisationsmusiker, som varken är främmande för folkmusik eller jazz. Där finns även Kammarensemblen med några av de mest kända musikerna inom modern konstmusik.

Ny musik jobbades fram under en sommarkurs där elever och lärare från kulturskolor i Katrineholm, Nyköping, Ekerö och Stockholm medverkade.

I konserten medverkar eleverna tillsammans med Arne Forssén och Kammarensemblen och konserten avslutas med "In C" av Terry Riley, en kompositör som förknippas med minimalismen.

Dessutom ska Kammarensemblen och Arne Forsén spela "Springkällor", nykomponerad musik av Madeleine Isaksson.

"Springflod" är ett samarrangemang med kulturskolor i Sörmland och Stockholms län, Scenkonst Sörmland, Musikverket och Stockholms läns landsting.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Musikens husKonsertKultur/NöjeMusik
Relaterat