• Minnesmärket över Kvinnliga medborgarskolan i Fogelstad invigdes på lördagen utanför Kulturhuset Ängeln. Foto:
  • Konstverket tilldrog sig stort intresse och nyfikenhet. Vilka viktiga samhällsförändringar fanns nedtecknade på måttbandet? Foto:
  • Foto:
  • Foto:
1/

Eka rodd i land till Fogelstadgruppens ära

Katrineholm

Ett efterlängtat konstverk är nu på plats utanför Kulturhuset Ängeln i Katrineholm. Men Eka är mer än ett monument över Fogelstadkvinnornas gärning. Den är också en symbol för fortsatt kamp för demokrati, bildning och jämställdhet.

– Äntligen! utbrast Elisabet Thorp, ordförande i Kulturföreningen Fogelstad, när Eka invigdes på lördagen.

Det var hon inte ensam om. Efter flera års arbete för att synliggöra Kvinnliga medborgarskolans insatser för demokrati och kvinnors rättigheter, är verket nu på plats.

Eka, skapad av konstnären Ann-Charlott Fornhed, står som en stadig och ständig påminnelse om det arbete som bedrevs vid Kvinnliga medborgarskolan i Fogelstad 1925–1954.

Ann-Charlott Fornhed (i bakgrunden) var glad att kunna avsluta en lång skapande resa med sitt verk Eka. Foto:

I verkets fokus står kvintetten som gick i bräschen för kvinnors skolning i medborgarskap, politik och kultur: Elisabeth Tamm, Honorine Hermelin, Ada Nilsson, Elin Wägner och Kerstin Hasselgren.

Men en viktig del av Eka är också det måttband som löper ner mot marken: en tidslinje över viktiga samhällsförändringar – som alla ännu inte är skrivna.

Kvinnliga medborgarskolan startades efter att landets kvinnor fått rösträtt i början på 1920-talet. Konstverket tar också sikte på demokratiseringsprocessen därifrån och fram till i dag. Foto:

– Det som är viktigast nu är att historien inte tar slut här, sa konstnären Fornhed och pekade på att måttbandet – hittills – nått 2017 och den förändringskraft som #metoo-rörelsen utlöst över stora delar av världen.

– Demokrati och medborgarskap. Vad kan vara viktigare i dag? sa kulturnämndens ordförande Cecilia Björk (S) som avtäckte verket.

Elisabet Thorp lyfte i sitt invigningstal fram att Eka vilar på formen av en delfinstjärt. Medborgarskolans rektor Hermelin hämtade delfinen ur grekisk filosofi, som en symbol för att stärka sina elever till att våga utmana sig och pröva nya vägar i livet.

– Vi kan se exakt det i den globala metoo-rörelsen: våga tala ut, våga agera.

Elisabet Thorp, ordförande i Kulturföreningen Fogelstad, var mycket nöjd med att äntligen se konstverket på plats. Foto:

Även Viadidakts rektor Birgitta Åberg Andersson invigningstalade, med en hyllning till sin mormor Irma: en genom livet hårt arbetande kvinna som i ung ålder gick en kurs i Fogelstad.

– Hon har varit en förebild för mig.

Fogelstadgruppens arbete och påverkan i 1900-talets samhällsbyggande levandegörs sedan 1998 i en sommarutställning i medborgarskolans absoluta närhet i Julita. Utställningen byggdes upp av Kulturföreningen Fogelstad som ett komplement till musikteatern "O Fåglastad".

I somras besöktes utställningen av cirka 500 besökare i Fogelstads gamla mejeri.

Utställningen om medborgarskolan i Fogelstad gamla mejeri ska byta lokal till nästa sommar. Foto:

Till följd av en renovering har föreningen till nästa år erbjudits en ny lokal i samma hus, där öppethållandet ska kunna utökas. Men då krävs att utställningen kan byggas om.

Kostnaden för det uppskattas till minst 150 000 kronor. Föreningen har därför ansökt hos kommunstyrelsen om ett bidrag.

Kvinnliga medborgarskolan

Kvinnliga medborgarskolan i Julita startade efter att Sveriges kvinnor fått laglig rätt att rösta i allmänna val. Till Fogelstad mellan Äs och Äsköping kom kvinnor med olika bakgrund och yrken och ur olika samhällsklasser för att utbilda sig.

Fler än 2 000 kvinnor från hela landet deltog i verksamheten. Många av dem blev efter skoltiden aktiva inom politiken och kulturen och påverkade samhällsbygget, varför skolan räknas som en viktig del av hela Sveriges moderna historia.

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmKulturhuset ÄngelnDemokratiKulturKulturhistoria
Relaterat