Varför vill de riva husen i Vingåker?

Signerat av Alex Voronov

Vingåkers kommunala bostadsbolag vill riva lägenheter, kunde man läsa i gårdagens Katrineholms-Kuriren.

Den signerade ledartexten är skriven av en medarbetare på tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Hur är det möjligt, samtidigt som det råder bostadsbrist, tänker kanske en och annan.

Jo, att riva bostäder är inte bara möjligt utan ofta nödvändigt.

Definitionen av bostadsbrist är att alla som efterfrågar en viss typ av bostad, inte kan få det. Det betyder inte att det helt saknas bostäder.

Enligt Statistiska Centralbyråns senaste undersökning stod 19 000 lägenheter outhyrda i september 2017. En tredjedel av dem var tillgängliga för uthyrning. De allra flesta av de 12 500 lägenheterna som inte kunde hyras ut var under reparation eller ombyggnad. En del klarade inte kraven men hade ingen renovering inplanerad, medan några hundra var på väg att rivas.

Det sista är en naturlig del av bostadsmarknaden. Byggkvaliteten kan vara låg, lägenheter slits ut i olika grad, och efterfrågan på bostäder varierar över landet. På marginalen kan det vara mer lönsamt för byggföretag att riva och bygga nytt i stället för att reparera.

Är det så det är i Vingåker? Ja, hävdar vd:n och majoriteten i Vingåkershems styrelse. Nej, säger Moderaterna och deras styrelserepresentant Tommy Persson. I sin reservation ifrågasätter han den kalkyl som ligger till grund för rivningen av de 28 lägenheterna.

Kostnaderna för reparation i förhållande till nyproduktion är för högt beräknade, avskrivningarna efter reparation likaså. Intäkterna från garageuthyrning finns inte med i alternativet att reparera, samtidigt som det inte finns några garage i de tilltänkta nya husen, skriver Persson och påminner om att bolagets revisor har manat till försiktighet med att bygga nytt.

Har Persson och Moderaterna rätt? Det går inte att bedöma, eftersom bolaget inte vill lämna ut kalkylen med hänvisning till affärshemlighet.

Det är en orimlig hållning. Vad kan det finnas för hemligheter runt bostadshus som snart försvinner? Om bolaget vill dölja vilka entreprenörer och liknande som lämnat vilka kostnadsförslag för renovering, kan man väl maska namnen och bara lämna ut siffrorna.

När beslutet nu debatteras politiskt bör allmänheten få veta hur vd och styrelse har tänkt.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

Vingåkers kommunBostadsmarknadenKommunalpolitikKrönika
Relaterat