Tomma ord om patientens bästa

Signerat av Alex Voronov

Tidningen har tidigare berättat om Bengt Lange från Gillberga utanför Eskilstuna.

Den signerade ledartexten är skriven av en medarbetare på tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Han befinner sig i ständig kamp för att hävda sina rättigheter i sjukvården.

I våras fick Bengt beskedet att hans väntetid på magnetkameraundersökning på Mälarsjukhuset skulle bli sju månader. Någon information om andra utförare gavs inte, trots att röntgen omfattas av fritt vårdval. Han fick ändå tag i en förteckning och hittade en klinik i Västerås där han var välkommen dagen efter att han ringde.

När tidningen hade publicerat artikeln hörde flera personer av sig till Bengt för att fråga hur de skulle göra. Även de hade fått remiss till radiologen på Mälarsjukhuset, brev som upplyste om lång väntetid men inte gav någon info om alternativ.

Sedan jag kommenterade Bengts situation 24 juli har han fått två väntebrev till. Det ena är från mottagningen för Klinisk fysiologi och nukleärmedicin vid Mälarsjukhuset som berättar att väntetiden för ultraljudsundersökning av hjärtat är ”minst 6 månader”. Några andra upplysningar ges inte.

Det andra brevet är från Ögonmottagningen på Mälarsjukhuset. Det informerar Bengt om att han är uppsatt på en väntelista. Här finns inte ens någon uppgift om hur länge han måste vänta.

Väntetiden till hjärtundersökningen kapades mirakulöst. Efter att ha börjat söka efter andra vårdgivare på egen hand fick Bengt beskedet att det kommit ett återbud och att han var välkommen i dag, torsdag. När besöket på Ögonmottagningen blir av är däremot oklart.

I dagens tidning berättas om landstingspolitikernas svar i frågan på valsajten #kandulova. ”Kan du lova att öka valfriheten/egenremiss till andra landsting med bättre möjligheter/vård?” frågar en medborgare. Nästan alla partier svarar ja och flera understryker att informationen om valmöjligheterna behöver bli bättre.

Men för att något ska bli bättre måste det överhuvudtaget finnas. Så är det inte här. Information till patienter om deras rättigheter vad avser väntetider och vårdalternativ utanför Landstinget Sörmland existerar bara i landstingspolitikernas retorik.

När det väl gäller ser det gärna ut som i väntebreven till Bengt Lange. Det är heller inte helt lätt att hitta till det ”valfrihetskansli” som sjukvårdslandstingsrådet Fredrik Lundgren (L) talar om i EK/ST. Jag lyckades klicka mig fram till det på landstingets hemsida med hjälp av Patientnämndens kansli, ett organ som tar emot synpunkter och klagomål.

Sjukvård är komplicerat. Landstinget är till sin natur en svårstyrd organisation. Information om patientens rättigheter är däremot en enkel sak – om landstingspolitiker bestämmer sig för att göra det enkelt.

Så varför har det inte skett, trots att problemet har påtalats länge? Den förklaring som tränger sig på är att de folkvalda inte styrs av patientperspektivet, inte egentligen. De betraktar i allt för stor utsträckning sjukvården inifrån, som verksamhetsföreträdare, i stället för att försöka se vården som den lilla, sköra, många gånger inte särskilt kunniga patienten gör.

I förlängningen ägnar sig politikerna, mer eller mindre medvetet, åt att skydda det egna landstinget mot konkurrens medan vårdköerna växer. Det är inhumant, ojämlikt och dyrt för alla.

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

Landstinget SörmlandJämlikhetKrönikaSjukvård
Relaterat