Säpo gjorde hela jobbet

Signerat av Åke Wredén

Statsministern har skäl att vara sur när det går mer än ett år utan att någon talar om för honom att säkerhetspolisen har ett allvarligt ärende med säkerheten för Transportstyrelsen dataregister.

Den signerade ledartexten är skriven av en medarbetare på tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Många andra kan vara förvånade. Förklaringen som ges är att en statssekreterare på Näringsdepartementet – sedermera avlägsnad av andra skäl – inte berättade för det ansvariga statsrådet.

Inrikesministern, i viss mån också försvarsministern kände till vad Säpo hade hittat, men verkar inte ha nämnt saken för statsministern eller det statsråd som har ansvaret för Transportstyrelsen. De kan ju ha förutsatt att kommunikationen till statsministern via näringsdepartementet hade fungerat. Men nog är det märkligt hur man kan sitta i samma regering och inte hinna eller vilja talas vid om en del saker.

Det är väl troligt att Konstitutionsutskottet kommer att ha en del att säga om vikten av att hålla ordning på kontakterna inom regeringen och inte missa något väsentligt. Även andra utskott kommer – sent omsider – att få information om riskerna när Transportstyrelsen lär datordrift skötas av utländsk personal som inte säkerhetsprövats. I väntan på att utskotten går igenom saken bör frågor om avgångar och misstroende få vila. Det var förhastad upphetsning om sådant under helgen.

Enligt Säpochefen är det vanligt att de påtalar bristande säkerhetsmedvetande hos myndigheter med känsliga datorsystem. I fallet Transportstyrelsen har det varit säkerhetspolisen som, efter tips från flera myndigheters sida, från 2015 drivit frågan med tillsyn och kontakt med åklagare. Det framkom i går att flertalet uppgifter som hade lagts ut på IBM-personal i bland annat Tjeckien, under 2016 överfördes till säkerhetskontrollerad personal i Sverige. För en typ av arbete återstår detta men det görs inom kort. Servrarna har hela tiden funnits i Sverige, uppgavs det.

Att man höll mycket tyst medan man rättade till det som gjorts fel är begripligt. Hade man i vintras varit uppriktigare och snabbare med öppenhet hade det inte skapats ett intryck av onödig mörkläggning och ovilja att informera oppositionen.

Läs mer om dessa ämnen

SÄPODatorerLedarePolitik