Personlig assistans bör staten betala

Signerat av Åke Wredén

Nuvarande regering har med styrande regleringsbrev drivit fram och påskyndat nedskärningar i personlig assistans för svårt funktionshindrade .

Den signerade ledartexten är skriven av en medarbetare på tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Men det senaste steget, som Försäkringskassan (se ledare här i KK 1/11) tagit med ledning av en prejudicerande dom i Högsta Förvaltningsdomstolen, är tydligen för mycket även för regeringen. Enligt biträdande socialminister Åsa Regnér (S) är ett förslag till riksdagen om snabb justering i lagen på gång. Det har begärts av bland andra Bengt Westerberg (L), socialminister då lagen infördes.

Men mer bör göras. Gränsen för statens och kommunens ansvar vid 20 timmar i veckan bör ersättas av att Försäkringskassan har hela ansvaret, som nu senast även Ulrica Truedsson (S) förordat (sidan 3 i KK, 7/11).

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

LedarePersonlig assistans
Relaterat