Lång väntan på bättre väg 55

Signerat av Åke Wredén

Ska de mest trafikfarliga vägavsnitten mellan Strängnäs och Flen bli säkrare?

Den signerade ledartexten är skriven av en medarbetare på tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

I så fall vill det till en ordentlig insats från regionalt håll..

Regionförbundet Sörmland har haft med väg 55 i sina förslag flera gånger. Men i Trafikverkets färska plan fram till 2029, som nu är på remiss, finns endast Mälarbroarna med på väg 55.

Väg 56 från Katrineholm till Bie och Stora Sundby är högt prioriterad. Men sträckor som den förbi Björndammen, där flera dödsoffer nyligen krävdes, förekommer inte på Trafikverkets listor med investeringsobjekt. Ifall riksdagen skulle skjuta till mer medel än i gällande ram är det ny eller ombyggd Hjulstabro som föreslås i första hand på väg 55.

Det är nog inte uteslutet att en kortare sträcka med 2+1-väg och vajerräcke kan pressas in utan att bli så dyr att den kommer med på listan över viktigare objekt.

Men att fördela om vägpengar så att trafiksäkerheten på väg 55 förbättras är något som nu behöver uppmärksammas från alla regionala och lokala håll.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

TrafikverketFlenVäg 55LedareTrafikolycka
Relaterat