Håll ut vid omkörning

Signerat av Alex Voronov

Från och med i går får cyklister använda körbanan även när det finns en cykelbana bredvid vägen.

Den signerade ledartexten är skriven av en medarbetare på tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Jo, det var tillåtet också tidigare, men bestämmelsen var otydlig. Det har funnits vissa oklarheter om hur skrivningen ”…när det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge” skulle tolkas.

En given tolkning var att körbanan fick användas om cykelbanan låg till vänster om vägen och cyklisten skulle svänga höger efter att ha cyklat en kort sträcka. I praktiken finns det dock många fler situationer där det vållar mindre olägenheter och risker att cykla på körbanan än vad som ryms i den gamla formuleringen ovan.

Den nya bestämmelsen säger i klartext att körbanan alltid får användas av cyklar och mopeder klass II om föraren är minst 15 år och maxhastigheten på vägen är högst 50 kilometer i timmen ”...och i övrigt när det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge”.

Det borde sätta punkt för de allra flesta diskussioner om var cyklister bör befinna sig, på körbanan eller på cykelbanan, och minska konfliktsituationer i trafiken.

En viktig säkerhetsfråga, som denna och förra regeringen däremot inte varit intresserade av, är skärpning av reglerna för minsta säkerhetsavstånd vid omkörning av cyklist. I dag säger trafikförordningen att ”den förare som kör om skall lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan sitt fordon och det fordon som körs om”.

Vad lagstiftaren menar med betryggande avstånd är det dock ingen som vet. Det vi däremot vet är att bilförare som inte bara av obetänksamhet utan avsiktligt gör farliga omkörningar nära cyklister går fria om de inte orsakar olyckor – om ens då. För motions- och tävlingscyklister är det ett stressmoment vid varje träningsrunda.

Flera riksdagsledamöter har därför motionerat om införande av ett minsta säkerhetsavstånd på 1,5 meter i sidled vid omkörning av cyklist. Så ser reglerna ut i bland annat Spanien, Tyskland, Frankrike och Portugal.

En sådan bestämmelse skulle kunna gälla även vid omkörning av moped och fotgängare. Det skulle lugna ner många bilförare, ta körkortet ifrån en del som inte bör ha ett och rent allmänt skapa större medvetenhet om riskerna för oskyddade trafikanter.

Läs mer om dessa ämnen

CykelLedaretrafiksäkerhet