Folkomröstningar måste vara på riktigt

Signerat av Susanne Nyström

Måndagens kommunfullmäktigesammanträde i Strängnäs urartade i en fars.

Den signerade ledartexten är skriven av en medarbetare på tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Först röstade en minoritet igenom att det ska hållas en folkomröstning i skolfrågan, sannolikt i samband med riksdagsvalet i september. I praktiken handlar det om ifall fyra landsbygdsskolor ska läggas ner och två större bli låg- och mellanstadieskolor. Därefter klubbade majoriteten igenom just detta: Fyra nedläggningar och två omgörningar.

Det låter kanske konstigt att beslut som i princip står i motsats till varandra kan fattas samma kväll i en demokratisk församling. Krocken beror på att skolnedläggningar är en vanlig fråga, som kräver en majoritet i fullmäktige, medan en folkomröstning är ett specialfall, som bara behöver stöd av en tredjedel av ledamöterna.

Därför kunde en minoritet först besluta att en folkomröstning ska hållas. Sedan sa samma minoritet nej till nedläggningsförslaget, medan majoriteten, bestående av M och S med stöd av Strängnäspartiet, fattade ett majoritetsbeslut för att lägga ner och göra om skolorna. På så sätt såg Strängnäs kommunfullmäktige till att både avgöra frågan och ha den kvar.

Det är i sig en ohållbar situation. Som ledarsidan skrev i december bör en kommuns skolstruktur avgöras av kommunfullmäktige. Inte i en folkomröstning.

Men det betyder inte att det är lämpligt att ignorera ett demokratiskt fattat beslut, även om en kommunal folkomröstning bara är rådgivande. Förväntas väljarna säga sitt måste resultatet åtminstone ha en chans att kunna påverka verkligheten.

Här beror mycket på valdeltagandet. Blir det lågt, som när Strängnäs 2013 folkomröstade om skolstrukturen och bara 17 procent begav sig till vallokalerna, kan siffrorna tas med en nypa salt. Deltar fler, som när Eskilstuna 2006 röstade om ifall Torshälla och Eskilstuna skulle delas i två kommuner och 52 procent avlade sina röster, bör de värderas högre. Inte så att kommunfullmäktige betraktar resultatet som ett facit, men det måste tillåtas utgöra en del av beslutsunderlaget.

Därför vore det bästa om skolförändringarna sätts på paus tills höstens val är genomfört. Det är respektlöst att invånarna ska delta i en folkomröstning, samtidigt som kommunen på förhand har bestämt sig för att strunta i utgången.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäs kommunKrönikaLedareskola och utbildning
Relaterat