Ett hus utan riksintresse

Signerat av Åke Wredén

Gamla brandstationen i Katrineholm är inte ett kulturminne av betydelse.

Den signerade ledartexten är skriven av en medarbetare på tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Den är ett tämligen trivialt tegelhus med några stora portar nedtill. Men till riksintresse duger den tydligen. Tillräckligt för att säga nej till bostadsbyggande?

Ändrad detaljplan är på gång, och beslut kan komma att tas inom ett par månader. Så det är rätt tid för kommunpolitisk debatt. När det dessutom är valrörelse kan bostadshus på gamla brandstationstomten bli ett inslag i den lokala debatten.

Men detta med riksintresse borde inte bli hur tänjbart som helst. Ordet finns i miljöbalken. Såväl en rad statliga myndigheter som olika kommuner kan påstå att något bör ses som riksintresse.

Men allt som påstås är inte lika välgrundat. Det finns andra intressen också. Intresset att ha en bostad är inte så obetydligt, liksom att kunna hitta den på en marknad som inte blivit igenkorkad av planhinder och otillräckligt byggande. Att kommunernas demokratiska självstyre har ett verkligt innehåll är också ett viktigt intresse. Ibland kan det innebära att lokala önskemål står mot intressen på riksnivå, och behöver vägas mot varandra, även i fullmäktige.

Som ofta vid byggärenden finns en markundersökning som behöver göras. Synpunkter från grannfastigheters ägare och boende finns också att ta ställning till. Men det får vara måtta på att lokalt förtroendevaldas handlingsutrymme inskränks genom ropet "riksintresse!". Att stadskärnan runt stationen i en stad som skapats av stambanan ibland har ett kulturvärde är en sak, liksom att ett sådant värde inte bara angår kommunen själv. Men det säger inte att begreppet riksintresse kan vidgas så att det inte ens skulle gå att ersätta ett långt senare tillkommet hus som inte är märkligare än den gamla brandstationen.

Att bostadsbyggande så ofta bromsas eller stoppas under planprocessen är ett nationellt bekymmer. För dem som inte vill ha nya grannar – eller inte vill att nya hus ska svalka ned en överhettad marknad – kan riksintressen bli en förevändning. Det har gått inflation i dem, eftersom de kan proklameras av diverse myndighetspersoner – utan samordning och övergripande politisk kontroll.

Ska det invändas mot byggplanen vid gamla brandstationen bör det ha en bättre motivering än riksintresse.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms kommunByggnationLedare
Relaterat