Alkohol skadar, även i äldrevård

Signerat av Åke Wredén

Att alkoholdrickandet minskat en del det senaste årtiondet beror på de yngre, inte på de äldre.

Den signerade ledartexten är skriven av en medarbetare på tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Men det är inte de yngre som flyttar in på särskilda boenden för äldre. Vad äldrevården, även i Vingåker, behöver räkna med är att andelen alkoholberoende och alkoholskadade på de särskilda boendena kommer att öka med åren. Det kommer att påverka de andra äldre som delar avdelning och gemenskapsutrymmen. Det kommer också att betyda bekymmer och arbetsbelastning för personalen.

Skillnaderna mellan könen minskar, även i drickandet. En av förklaringarna är dock hur alkoholvanorna bland äldre kvinnor utvecklats. Alkoholkonsumtion som leder till beroende, sjuklighet och sociala skador har tilltagit jämfört med hur det var förr i tiden. Av den senaste undersökningen från Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) framgår att pensionerade kvinnor (65-84 år i undersökningen) till skillnad från tidigare nu dricker mer alkohol än de i den yngre medelåldern (30-49).

Det äldrevården möter är följderna av alkoholdrickandets tidigare ökning. Den slår igenom i den generation som nu gått i pension och med tiden behöver hemtjänst och ibland särskilt boende. Nuvarande tendens till något sundare levnadsvanor kan, om den blir bestående, närmast synas i hälsan och arbetskapaciteten hos äldrevårdens anställda.

Om äldrevården säljer och serverar alkohol betyder det även att boende med alkoholberoende kan beställa alkohol. Personal ställs inför uppgiften att som restaurangpersonal säga ja eller nej till den som är beroende, och dessutom tillsammans med anhöriga ta hand om alla beroendets följder. Det är högst förklarligt att – som redovisas på nyhetsplats i dag – socialförvaltningen i Vingåker håller emot en del och inte vill ha en alkoholutskänkning utspridd på avdelningarna på Ekgården och Humlegården.

I politiken har det bara hunnit till arbetsutskott. Beslutet kommer senare. Men nämndordföranden Robert Skoglund (S) menar att vinglaset till maten ska vara en service ute på avdelningarna. Han och andra borde inse att det handlar om mer än det där enda glaset. Kommunen bör inte bortse från risken att förvärra ett beroende, och det i en miljö där det lätt vållar arbetsmiljöproblem för anställda eller vantrivsel för andra boende och besökande anhöriga.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

VingåkerAlkoholLedareSocialtjänstÄldreboende
Relaterat