Vite utdömt för djurkadaver

Julita

En markägare i Julita har dömts att betala 20 000 kronor i vite efter att inte ha städat undan djurkadaver på sin mark.

Det är mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt som på begäran av bygg- och miljönämnden i Katrineholm nu har utdömt vitet.

Bakgrunden är att kommunen vid inspektioner upptäckt djurkadaver på en dumpningsplats i Julita, något som tidningen tidigare har rapporterat om. Nämnden har därefter förelagt markägaren att sanera platsen från "kadaver, skelettdelar, päls och slam som uppstått i samband med att djurkroppar legat på platsen", som nämnden skriver i sitt beslut. Detta skulle ha varit gjort senast den 15 september.

Kravet på sanering förenades med ett vite.

Men trots uppmaningarna, har markägaren inte genomfört åtgärderna i tid, enligt kommunen. Flera besök ska ha gjorts på platsen, och det kunde då konstateras att grävning och kalkning inte varit tillräcklig.

Mark- och miljödomstolen har prövat om vitet kan dömas ut. För att detta ska kunna ske måste föreläggandet vara lagligt grundat, ha delgetts adressaten och ha vunnit laga kraft. Eftersom alla kriterier enligt domstolen har uppfyllts, har nu vitet också dömts ut. Trots att markägaren har haft möjlighet att yttra sig har han enligt domen inte hörts av.

Därmed ska markägaren nu betala 20 000 kronor till staten.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms kommunJulitaMiljö
Relaterat