Till nästa jul kan den stämningsfulla belysningen i Vingåkers centralort mycket väl spridas till en eller flera kransorter.

Varde juleljus om budget räcker till

Högsjö

Invånarna i Högsjö kan se december an med tillförsikt. Om kommunens budgetpengar räcker kan Högsjö bli pilot för offentlig julbelysning i kransorterna.

Det har gått drygt ett år sedan förslaget om julbelysning lämnades in av Högsjöborna Jan och Malin Rosenqvist. Men med åtta månader kvar till jul är det nu högaktuellt i kommunhuset.

På måndag tas det upp till beslut av kommunstyrelsen. Förslaget är att det ska bifallas och skickas vidare till fullmäktige.

Förslagsställarna har vid besök i Brevens Bruk slagits av hur fint det skulle vara att lysa upp även mörka Högsjö när det börjar lacka mot jul. ”Lite ljus skulle glädja många”, menade Rosenqvists som även föreslagit att kommunen ska pynta Högsjö med blomlådor.

Kommunledningsförvaltningen ger deras propå tummen upp, men påpekar att samtliga kransorter förstås bör omfattas. Medborgarförslaget ska tas i beaktan när samhällsbyggnadsenheten ska avgöra vilken typ av belysning som kan bli aktuell nästa jul – förutsatt att den ryms inom budget. När det gäller blomdekorationer är sådana på gång redan nu.

Från Högsjö kommer även ett medborgarförslag om att F-6-barnens skolgård ska rustas. Den upplevs som tråkig och torde uppmuntra fler barn att röra på sig om den rustas upp, heter det. Förslaget påpekar att Sävstaskolan i centralorten har renoverats.

Svaret som kommunstyrelse och fullmäktige föreslås ge, är att förslaget ligger i linje med ett arbete som redan pågår. Vingåkers kommunfastigheter AB har inlett en översyn av alla kommunens skolgårdar för att kontinuerligt renovera där det behövs. När det kan bli Högsjös tur framgår inte, eftersom det inte finns någon prioriteringslista för åtgärderna.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Vingåkers kommunHögsjöDemokratiJulKommunalpolitik
Relaterat