Foto:

Vår uppgift är inte att vara ett pr-maskineri

Utgivarens kommentar

Efter Katrineholms-Kurirens rapportering om ungdomsgänget som skrämmer på Katrineholms högstadieskolor är läsarreaktionerna många och starka (du kan ta del av debatten på vår facebooksida). De flesta reaktioner handlar om situationen i skolan och om människors olika upplevelser.

Andra reaktioner handlar om vår rapportering och en hel del kommentarer är kritiska till sättet vi rapporterar på och att vi över huvud taget rapporterar om en situation i skolan som beskrivs som kaos. Varför skriver vi så mörka nyheter? Och är det rätt att kalla det kaos?

Vissa tycker till och med att vi varit för försiktiga och menar att läget är värre

Flera röster är upprörda och tycker rapporteringen är orättvis. Andra läsare tackar oss och känner igen sig i bilderna. Vissa tycker till och med att vi varit för försiktiga och menar att läget är värre.

Jag vill påminna om att lokaltidningens uppgift är att granska, informera och skapa debatt. (Så, att vår rapportering ger reaktioner är i sig positivt). Vår uppgift är inte att vara ett pr-maskineri och inte att enbart stryka medhårs.

Vi ska ge plats åt så många perspektiv och röster som möjligt, och på så vis bidrar vi till demokratins utveckling och till samhällsbygget. I vår rapportering ska och måste det finnas plats för både positiva och negativa bilder och röster, eftersom det är så världen och samhället ser ut. Så även skolan. Här finns både ljusa bilder och mörka.

I vår rapportering ska och måste det finnas plats för både positiva och negativa bilder och röster

Vi skriver ofta om skolan, eftersom det är en viktig del av samhället. Vår rapportering handlar om allt från klassers projekt med fjärilslarver, om skolans jämställdhetsarbete och om goda framsteg i betygsstatistiken. Men vi skriver också om att kommunen tappat i skolrankningen. Och om den aktuella situationen med ungdomar som skapar oro och bråk. Bilder som alla är sanna och ger olika perspektiv av skolan. Bilder som sammantaget bidrar till utveckling – de mörka såväl som de ljusa.

I den aktuella rapporteringen går det att läsa om både händelserna och polisens reaktion, men även artiklar där rektorerna får uttala sig, liksom bildningsförvaltningen och skolpolitiker, lärare, elever och föräldrar. Vi ger plats åt så många röster som möjligt.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenKatrineholmJournalistikKrönikaskola
Relaterat

Mest delat denna vecka