• Moderata och socialdemokratiska ungdomsförbunden i Katrineholm håller 5 juni en debatt i Duveholmsaulan efter skoldagens slut. De har bjudit in alla ungdomsförbund i Sörmland. Foto:
  • Mariam Yassin, vice ordförande SSU Katrineholm. Foto:
  • Mohamad Kouja, ordförande för MUF Katrineholm. Foto:
1/

Ungdomsförbunden i debatt om valets viktigaste frågor

Katrineholm

Moderata och socialdemokratiska ungdomsförbunden i Katrineholm håller 5 juni en debatt i Duveholmsaulan efter skoldagens slut. De har bjudit in alla ungdomsförbund i Sörmland.

Under debatten kommer bland annat integration, jobb och välfärd att diskuteras och som moderator medverkar Susanne Nyström som är ledarskribent för Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren.

Initiativet till debatten har tagits tillsammans av MUF och SSU där både Mohamad Kouja, ordförande för MUF Katrineholm och Mariam Yassin, vice ordförande för SSU Katrineholm, tycker att skolan kunde vara bättre på att diskutera och lära ut politik. Gymnasiet har precis som många andra skolor ett förbud mot politiskt kampanjande under skoltid. Därför håller ungdomsförbunden debatten efter att skoldagen är över.

– Det här är lite som en motreaktion då skolan inte anordnar någon debatt den här terminen. Skolan är lite allmänt fientlig mot politik under skoltiden. Till exempel får man inte kampanja. Det är förståeligt, men jag tycker det försämrar den demokratiska processen, säger Mohamad Kouja.

Mariam Yassin tycker även att skolan kunde vara bättre på att lära om partierna och hur det politiska systemet ser ut.

– Det vore bra om man kunde förbereda unga innan ett val, som att ha en extrakurs. Jag tycker också man borde prata mer om partierna och politiken som finns. Det är bättre att veta vem man röstar på ideologiskt än att bara se en massa förslag. Om man har mer undervisning kommer nog fler tycka att politik är intressant.

Debatten kommer ta upp ett flertal ämnen men båda förbundsrepresentanterna tycker att jobben är en av de viktigaste frågorna.

– Det är flera frågor som är viktiga för oss ungdomar. Till exempel skolan, många vi känner klarar inte av nian. Jobbfrågan är också viktig. Alla kommer börja jobba någon gång, säger Mohamad Kouja.

– Sommarjobben är viktiga. Det är en arbetslivserfarenhet och man får in en fot på marknaden, säger Mariam Yassin.

De ser också debatten som ett tillfälle att nå ut till andra unga och få dem att öppna upp ögonen för politiken.

– Det är väldigt roligt att få fler unga att engagera sig i politiken. Ungdomars intresse för den har sjunkit och ett av de viktigaste målen med den här debatten är att väcka engagemanget hos unga i Katrineholm, säger Mohamad Kouja.

Både Mohamad Kouja och Mariam Yassin är förstagångsväljare och säger att de känner sig privilegierade att få rösta i valet.

– Mina föräldrar flydde från ett land där det fanns ett klansystem och man röstade på klanledare. Här i Sverige kan du rösta på det parti som ligger närmast dina värderingar och din röst spelar roll. Det känner jag stor glädje över, säger Mariam Yassin.

Mohamad Kouja håller med.

– Att få välja och veta att det kommer ha ett resultat är något som är väldigt betydelsefullt för mig.

Läs också: Muf vill få besöka gymnasieskolorna – nekas

Politik i skolan

Sedan 1 januari i år finns en ny bestämmelse i skollagen. Den säger att en skola får begränsa antalet partier som bjuds in, förutsatt att urvalet sker objektivt. Skolan kan exempelvis bjuda in alla partier som är representerade i kommunen, riksdagen eller EU-parlamentet. Den får dock inte neka ett parti enbart på deras politiska åsikter.

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

DuveholmsgymnasietKatrineholmDebattPolitikUngdomar
Relaterat