Anne Hofstedt arbetar på Nyföretagarcentrum, bland annat med att utbilda blivande företagare i grunderna för företagande. Foto:

Unga får startråd på Nyföretagarcentrum

Katrineholm

En väg för att inte göra misstag när man startar företag är att gå en utbildning på Nyföretagarcentrum. I Katrineholm kan den som är sugen på att starta företag vända sig till rådgivarna eller gå en gratis kortkurs.

I tider när politiker vill att nya företag ska startas gäller det att man vet vilka krav som ställs på en företagare. En väg att undvika misstag är att gå en kortare utbildning på Nyföretagarcentrum som finns på många orter.

På Nyföretagarcentrum arbetar Anne Hofstedt som rådgivare.

Vad ingår i er starta eget-utbildning?

— Den ger grunderna och handlar om hur man gör en affärsplan, om försäkringar och ansvar, marknadskommunikation, budget och bokföring samt skatter och registrering. Utbildningen är kostnadsfri och utbildarna är experter inom sina områden.

Tar ni upp vad som sker vid en eventuell konkurs?

— Nej, inte direkt. Utbildningen syftar till att det inte ska gå så långt utan affärsidén ska vara tillräckligt bra innan företaget körs i gång. Utöver utbildningen så har vi även individuell rådgivning och vi har tystnadsplikt om idéerna. För unga så har vi ett projekt där vi har en bank som samarbetspartner och det är Ung entreprenör-företag. Ung entreprenör är ett sommarlovsföretagande för skolelever. De får ett startbidrag och hjälp för att komma i gång med ett företag. Det kan vara allt möjligt, från knivslipning till trädgårdsarbete. Efter en provperiod avvecklas företaget och eleverna har blivit en erfarenhet rikare. Vi säger inte nej till någon idé men vi förser nystartarna med så mycket kunskap att de kan räkna på hur mycket de måste tjäna för att klara sig, säger Anne Hofstedt.

Kan inte dessa företag gå i konkurs?

— Nej, affärsidén bygger på att det inte är stora kostnader förknippade med företagandet. Kommer någon och vill köpa en stor lastbil så är det stopp och belägg. Då är det ett riktigt företag utan det är mera klippa gräs, tvätta fönster eller liknande. Efter tre år är 80 procent av de som startat företag aktiva och mindre än en procent har gått i konkurs. Vi försöker också ge råd om vilken företagsform företaget ska ha. Ska det vara enskild firma eller AB? Det handlar ju om liten eller stor risk i företagandet.

Olika bolagsformer

Enskild firma (en ägare)

Handelsbolag, kommanditbolag (minst två ägare)

Ekonomisk förening, (minst tre ägare)

Aktiebolag, (minst en ägare)

Läs mer om dessa ämnen

näringsliv skola och utbildning