Träd har fallit över vägen i Julita

Julita

Träd har fallit över väg 214 I Julita.

Enligt Trafikverkets trafikinformation har träd fallit över väg 214 i trakten av Rörvik.

Träden ska ligga över vägbanan i höjd med avfarten mot Maren.

De nedfallna träden ska ha en stor påverkan på trafiken enligt Trafikverket, och problemet väntas vara avhjälpt vid 16.