Tingsrättens tidigare fängelsedom står fast

Katrineholm

Hovrätten fastslår fängelsedomen mot en 55-årig katrineholmare som dömts till en månads fängelse, för olovlig körning.

Mannen dömdes i september i fjol för tre fall av olovlig körning. I ett av fallen anses brotten vara grovt. Vi ett av tillfällens säger den 55-årige mannan att han hade en akut tid hos tandläkaren. Tingsrätten gjorde bedömningen att brottens samlade straffvärde är fängelse en månad.

Samtliga brott var dessutom begångna under prövotiden efter en villkorlig frigivning.

55-åringen har yrkat på att hovrätten ska ändra påföljden till skyddstillsyn alternativt villkorlig dom och att den villkorligt medgivna friheten inte ska förklaras förverkad.

Åklagaren har motsatt sig att tingsrättens dom ändras.

Hovrätten instämmer i tingsrätten bedömning när det gäller straffvärdet. Hovrätten gör heller ingen annan bedömning än den som tingsrätten gjort, när det gäller påföljden och undanröjandet av villkorligt medgiven frihet. Hovrätten gör bedömningen att tingsrättens dom ska stå fast.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmKrim
Relaterat