Svenskt medborgarskap tillstyrkes för finsk undersåte

Kuriren för 100 år sedan

Sedan k. m:t medgivit Katrineholm att upptaga tvänne lån å tillsammans 500,000 kr. hade livförsäkringsbolaget Trygg inkommit med begäran om vissa ändringar i låneansökningen. Stadsfullmäktige behandlade ärendet i onsdags och godkände bolagets villkor. Det ena lånet är på 451,980 kr., att amorteras på 40 år och det å 48,020 kr. med en amorteringstid av 20 år. Räntan utför för det större lånet med c:a 5 1/4 proc. och för det mindre med 5 1/2 proc.

De av arkitektfirman Ericsson & Grefveberg utförda ritningarna till ett nytt folkskolehus för staden, vilket med gymnastikhus beräknats draga en kostnad av 510,000 kr., godkändes i går av folkskolestyrelsen. Med hänsyn till kristiden och därmed förenade svårigheter torde dock byggnadsfrågan få vila tillsvidare.

Förslaget om fri rättegång åt medellösa föreligger nu utarbetat.

Till vikarierande lärare vid Katrineholms folkskolor för fröken Agnes Gustafsson, som sjukskrivits, är för tiden 15 jan.-15 februari antagen folkskolläraren Sigurd Eriksson från Floda.

Svenskt medborgarskap tillstyrkes av länsstyrelsen för finske undersåten järnarbetaren Ernst Viktor Konstantin Helenius från Katrineholm.

London, fredag: Underhuset har med 134 röster mot 69 bifallit ett förslag om en rösträttsreform, som ger rösträtt åt kvinnor.

Kuriren för 50 år sedan

Sensationellt mycket folk hade sökt sig till Backavallen i går kväll trots den stränga kylan. Tyvärr kom så gott som alla de 5.895 åskådarna på samma gång, c:a en halvtimme innan matchen, varför det uppstod långa köer vid de ordinarie insläppen. Därför tvingades man öppna reservinsläppen, där man tog emot dem som hade jämna pengar. Slantarna stoppades i stora hinkar.

KSK skakade av sig ÖSK-komplexet! Första segern mot 'Skomakarna' se'n -48.

Polisföreningen i Katrineholm höll på torsdagseftermiddagen sin traditionella julfest i SF-lokalen. Ett 50-tal personer, barn och vuxna, deltog i festen. De vuxna bjöds på kaffe och barnen på saft och kakor. Vidare förekom dans kring granen och så förstås besök av tomte, som vanligt gestaltad av poliskommissarie Bengt Larsson som delade ut gottpåsar till barnen. På bilden ses syskonparen Olsson och Hansson ta för sig av vad som bjöds. Från vänster Berit Olsson, Yvonne Hansson, Göran Olsson och Maud Hansson.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenKatrineholm100 årHistorianostalgi
Relaterat