Föreseningar i tågtrafiken förbi Katrineholm

Katrineholm

Efter ett stopp i tågtrafiken är det nu risk för följdförseningar för tåg som passerar Katrineholm.

Det var strax efter klockan 13 på tisdagen som all tågtrafik förbi Katrineholm stoppades på grund av att obehöriga personer befunnit sig i spåret.

Spåret är åter öppet för trafik men det finns risk för följdförseningar på sträckorna Stockholm–Karlstad/Göteborg/Norrköping/Malmö och Eskilstuna–Linköping.