Snittet i Katrineholm ligger under riket

Katrineholm

Betygssnittet i riket för de elever som gick ut gymnasieskolan 2017 låg på 14,2 av max 20. I Katrineholm är motsvarande siffra 13,4.

Betygssnittet är marginellt högre jämfört med de föregående två åren. Det visar statistik från Skolverket som Nyhetsbyrån Siren sammanställt.

– Variationer i elevernas bakgrund, till exempel föräldrarnas bakgrund, är en viktig faktor. Likaså vilka program som finns att välja i kommunerna, säger Fredrik Lundholm, undervisningsråd på Skolverket, till Nyhetsbyrån Siren.

Strängnäs ligger över genomsnittet med 14,8.

Under genomsnittet följer Nyköping, 14,1, Eskilstuna, 14, Flen, 13,8 och Katrineholm 13,4.

Sett till de elever som gick ut gymnasiet våren 2017 var den genomsnittliga betygspoängen bland skolkommunerna högst i Perstorp med snittet 15,9. I den andra änden hade Smedjebacken det lägsta snittet med 10,7.

Betygssnittet bland avgångseleverna har legat relativt stabilt under de senaste åren, sedan den senaste gymnasiereformen 2011. Katrineholm är inget undantag.

2015 var betygsgenomsnittet i Katrineholm 13,5. Året därpå var motsvarande siffra 13,3.

– Däremot ser vi en annan utveckling vid sidan om som är positiv, nämligen att en högre andel elever lyckas nå examenskraven med godkända betyg i de kurser som krävs, säger Fredrik Lundholm till Nyhetsbyrån Siren.

Läs också

( 11 st )

Läs mer om dessa ämnen

LindengymnasietDuveholmsgymnasietKTCKatrineholmSkolaskola skola och utbildning
Relaterat